Logo powiatu grajewskiego

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów: Agnieszka Sylwia Kozikowska 

tel. 86 273 84 65

e-mail: prk@starostwograjewo.pl 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów w następujących dniach:

  • wtorki - w godz. 8.00 - 12.00
  • czwartki - w godz. 8.00 - 12.00

w Starostwie Powiatowym w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, pokój Nr 32.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania ochrony praw konsumenta w zakresie: 

  • zapewnienia konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
  • wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz występowania, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  • składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • współdziałania z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.

Więcej informacji dotyczących pomocy dla konsumentów mogą Państwo również znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.