Logo powiatu grajewskiego

V sesja Rady Powiatu Grajewskiego i posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej

Uprzejmie zapraszam na V sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 16.07.2024 r. (wtorek) o godz. 16:00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  IV sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
 5. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Grajewskiego;
  • w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Grajewskiego;
  • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego i wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grajewskiego;
  • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Grajewskiego;
  • w sprawie powołania Członka Zarządu Powiatu Grajewskiego; 
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie;
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Grajewskiego;
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie;
  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grajewskiego na rok 2024;
  • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2024-2027.
 6. Stanowisko Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Ełk – Knyszyn. 
 7. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 8. Zamknięcie sesji.

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu  15 lipca (poniedziałek) br. o godz. 16:20  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej Rady Powiatu Grajewskiego. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza projektów uchwał skierowanych na sesję Rady Powiatu:
  • w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Grajewskiego;
  • w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Grajewskiego;
  • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego i wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grajewskiego;
  • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Grajewskiego;
  • w sprawie powołania Członka Zarządu Powiatu Grajewskiego; 
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie;
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Grajewskiego;
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie;
  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grajewskiego na rok 2024;
 3. Projekt stanowiska Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Ełk – Knyszyn.
 4. Sprawy różne.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności