Wersja do druku

 

Starostwo Powiatowe w Grajewie

Ul. Strażacka 6B

19-200 Grajewo

tel./fax 86 273-84-63/62

BIP: http://bip.starostwograjewo.pl

E-mail: starostwograjewo@poczta.onet.pl

Załatw Sprawę:


Wirtualny spacer po urzędzie

 Materiały Promocyjne do Pobrania

Wirtualny spacer

 

(rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów, jako obszaru zaleznego od rybactwa)

Naucz się udzielać pierwszej pomocy - Gra edukacyjna

Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online

 Piękny film promujący Województwo  Podlaskie do pobrania  na www.wrotapodlasia.pl

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźniczych
i łownych oraz mięsa z tych zwierząt w obwodach badania zwierząt rzeźnych oraz ich
mięsa na obszarze Powiatu Grajewskiego.

 

Program współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 - 2015

 

Informacja o promocji Powiatu Grajewskiego - rozwój turystyki i agroturystyki

 

Inwestycje zrealizowane na terenie Powiatu Grajewskiego w 2013 roku

Poradnik o tematyce związanej z wysokimi temperaturami

Informacja o inwestycjach powiatowych zrealizaowanych w 2016r

Spotkanie w sprawie harmonogramu obchodów świąt i uroczystości patriotycznych

W dniu 21 kwietnia 2017 r. Starosta Grajewski  Zygmunt Kruszyński zorganizował spotkanie poświęcone ustaleniu harmonogramu obchodów świąt i patriotycznych uroczystości rocznicowych na terenie powiatu w 2017r. oraz współdziałania w tym zakresie z przedstawicielami różnych środowisk. W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele środowisk i organizacji kombatanckich oraz szkół i organizacji współpracujących.

Czytaj...

Kwalifikacja wojskowa zakończona

W piątek 21 kwietnia 2017r zakończyła się kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu grajewskiego, której organizatorem był starosta grajewski Zygmunt Kruszyński. Kandydaci zgłaszali się zgodnie z planem kwalifikacji opublikowanym w zarządzeniu Wojewody Podlaskiego. Obowiązkowej kwalifikacji wojskowej podlegali w tym roku mężczyźni z tak zwanego rocznika podstawowego, czyli urodzeni w 1998 roku oraz w latach 1993 – 1997

Czytaj...

Ogólnopolski turniej MSI GAMING SCHOOL

Reprezentacja ZS NR 2 IM. 9. PSK. w Grajewie (uczniowie kształcący w zawodzie technik informatyk) zajęła dwa razy drugie miejsce w finałach ogólnopolskiego turnieju MSI GAMING SCHOOL ELIMNACJE ONLINE - League of Legends. Praktycznie jako jedyna szkoła dochodząc dwa razy do finału eliminacji.  W każdym z turniejów eliminacyjnych grało po 64 drużyny.

Czytaj...

PGE zawiadamia o planowanych wyłączeniach prądu

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok w ramach podstawowej działalności dokonuje przebudowy, rozbudowy i modernizacje stacji i linii, wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej. Prawidłowa eksploatacja wpływa na zmniejszenie zagrożenia awariami i zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii dla Mieszkańców z terenu powiatu grajewskiego.

Czytaj...

Informacja Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny - zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących - metodą zrzutów z samolotów,w planowanym terminie: od 22 kwietnia do 25 kwietnia 2017 r.

 

Czytaj...

Zaproszenie na debatę

Od stycznia br. weszły zmiany w przepisach związane z „Rolniczym handlem detalicznym”. Mając na względzie potrzebę informowania społeczeństwa o nowych możliwościach, Samorząd Województwa Podlaskiego przy wsparciu samorządów powiatowych, wychodzi z inicjatywą zorganizowania debaty publicznej, której celem będzie omówienie najważniejszych aspektów praktycznych stosowania nowych regulacji.

Czytaj...

Załatw sprawę przez internet

Czy wiesz, że możesz załatwiać wybrane sprawy urzędowe bez konieczności wychodzenia z domu? Wystarczy, że złożysz wniosek o profil zaufany, jednorazowo stawisz się w punkcie potwierdzania profilu i będziesz mógł korzystać z usług dostępnych na ePUAP lub CU (elektronicznych platform służących do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej).

Czytaj...

Portal Pacjenta

W związku z działaniami w zakresie budowy usług elektronicznych skierowanych do mieszkańców powiatu, uprzejmie informujemy o uruchomieniu Portalu Pacjenta Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie (PSIeZ) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Czytaj...

Postanowienie z dnia 06.04.2017 do decyzji WG.6810.2.2017 z dnia 31.03.2017

POSTANOWIENIE

            Działając z urzędu na podstawie art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

postanawiam

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Nr WG.6810.2.2017 z dnia 31.03.2017 r. dotyczącej nabycia nieodpłatnie z dniem 1 styczna 2016 r. z mocy prawa przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Kolneńskiego, jako organu wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie...

Czytaj...

Spotkania informacyjne dla kandydatów do Służby w WOT

W poniedziałek 10 kwietnia 2017r o godzinie 9:00 w sali widowiskowej GCK w Grajewie ul. Wojska Polskiego 20 odbędzie się spotkanie informacyjne z Dowódcą I Podlaskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej płk Sławomirem Kocanowskim. oraz przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień  w Łomży  na temat „Zadań i struktury Wojsk Obrony Terytorialnej”.

Czytaj...

"Uczelnie w powiecie"

W dniu 3 kwietnia 2017r. w Zespole Szkół nr 1 w Grajewie z inicjatywy Niezależnego Dwutygodnika Lokalnego „Wieści Podlaskie” oraz Starostwa Powiatowego w Grajewie, odbyły się Prezentacje Edukacyjno-Doradcze pod hasłem „Uczelnie w powiecie”. Patronat nad przedsięwzięciem objął starosta grajewski Zygmunt Kruszyński.

Czytaj...

Eliminacje Powiatowe Turnieju BRD

Starostwo Powiatowe w Grajewie informuje, że eliminacje powiatowe Turnieju BRD odbędą się dnia 25 kwietnia 2017 r. (szkoły podstawowe), oraz  26 kwietnia 2017 r. (gimnazja), o godz. 10:00 w Gimnazjum w Radziłowie, ul.  Sportowa 1, 19-213 Radziłów.

 

Czytaj...

Decyzja WG.6810.2.2017 z dnia 31.03.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 2b w związku z art. 9 ust. 2a, 2i, 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687 ze zm.), jak również w związku z art. 7 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) z urzędu

orzeka się:

Czytaj...

Etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 31 marca 2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo  przeprowadzone zostały powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W turnieju wzięło udział 36 osób - dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu grajewskiego – zwycięzcy i laureaci etapu gminnego.

Czytaj...

Przebudowa drogi powiatowej w Woźnejwsi

W dniu 23 marca 2017r. Powiat Grajewski podpisał umowę z Wykonawcą robót budowlanych firmą Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o., ul. Robotnicza 4; 19-203 Grajewo na realizację zadania inwestycyjnego p.n.:  ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1793B gr. woj. – Woźnawieś” w km 5+720 – 6+810”. W dniu 24 marca dokonano przekazania placu budowy. Niebawem więc rozpoczną się roboty budowlane, których termin zakończenia został ustalony na dzień 01 września 2017r.
Czytaj...

Dyżury aptek - kwiecień 2017

Czytaj...

Debata "Rolniczy handel detaliczny"

Od stycznia br. weszły zmiany w przepisach związane z „Rolniczym handlem detalicznym”. Mając na względzie potrzebę informowania społeczeństwa o nowych możliwościach, Samorząd Województwa Podlaskiego przy wsparciu samorządów powiatowych, wychodzi z inicjatywą zorganizowania debaty publicznej, której celem będzie omówienie najważniejszych aspektów praktycznych stosowania nowych regulacji.

Czytaj...

Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

W dniu 31 marca 2017 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo zostaną przeprowadzone Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorami Eliminacji Powiatowych OTWP są: Starostwo Powiatowe w Grajewie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie oraz Nadleśnictwo Rajgród.

 

Czytaj...

 

Wsparcie finansowe przyznane ZS nr 1 w Grajewie

Czytaj...

Obwieszczenia Starosty Grajewskiego z dnia 23.03.2017

Czytaj...

Jaskra nie boli. Kradnie wzrok.

Informujemy, że dnia 18 marca 2017 r. (sobota) Polskie Towarzystwo Okulistyczne i Sekcja Jaskry PTO organizują akcję „Polscy okuliści kontra jaskra”. Tego dnia, w godzinach 9.00-15.00 w wybranych placówkach w kraju można będzie wykonać badania przesiewowe w kierunku jaskry. Skorzystać z badań będą mogli wszyscy, którzy nie odwiedzili okulisty co najmniej przez rok oraz nie chorują na jaskrę.

Czytaj...

Harmonogram dyżurów aptek na terenie miasta Grajewo - marzec 2017

Czytaj...

Kampania "Bezpieczny i Aktywny Senior"

W dniu 15 grudnia 2016 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainaugurowała kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych.

 

Czytaj...

Narada roczna w KP PSP Grajewo

5 lutego 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyła się narada roczna podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu grajewskiego w 2016 r. W pierwszej części narady komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie st. bryg. Andrzej Jabłoński przedstawił funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu w 2016 r. ....

Czytaj...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 14.02.2017

WG.6821.53.2016 (Czytaj-->)

WG.6821.54.2016 (Czytaj-->)

WG.6821.55.2016 (Czytaj-->)

WG.6821.56.2016 (Czytaj-->)

WG.6821.58.2016 (Czytaj-->)

WG.6821.59.2016 (Czytaj-->)

WG.6821.60.2016 (Czytaj-->)

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grajewie

Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarne powiatu grajewskiego oraz bezwzględną konieczność przestrzegania obowiązujących przepisów prawa przypominam o konieczności zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grajewie zamiaru dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny. Wzór powiadomienia jest dołączony do niniejszej ulotki.

Czytaj...

Punkty konsultacyjno-diagnostyczne

Czytaj...

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego

W dniu 01 lutego 2017r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie pod przewodnictwem Starosty Grajewskiego - Zygmunta Kruszyńskiego odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, tematem którego była analiza zagrożeń na terenie powiatu, a w szczególności zagrożenia wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) i wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków...

Czytaj...

Harmonogram dyżurów aptek na terenie Grajewa - luty 2017

Czytaj...

Masza Św. w intencji oświaty

W spotkaniu J.E.Ks.Biskupa Tadeusza Bronakowskiego z pracownikami oświaty i samorządowcami w Zespole Szkół nr 2 im.9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie uczestniczyli: Starosta Grajewski - Zygmunt Kruszyński i Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego - Stanisław Kossakowski. Spotkanie poprzedziła Msza Św. koncelebrowana (ks.dr Zbigniew Pyskło, ks.proboszcz Janusz Strzelczyk, ks.Tomasz Kurek) w Kościele p.w. MBNP w intencji uczniów, nauczycieli, wychowawców i wszystkich pracowników oświaty.

Czytaj...

Konkurs „Zabytek Zadbany”

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków  „Zabytek Zadbany”. Jak co roku adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Czytaj...

Stanowisko GDDKiA w sprawie budowy drogi ekspresowej S-16

W odpowiedzi na pismo z 2 grudnia 2016 r., znak: WO.0002.1.2016, które wpłynęło do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) 7 grudnia 2016 r., przy którym przekazano stanowisko Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie budowy drogi ekspresowej S-16 Ełk (S61) - Grajewo - Mońki - Knyszyn (S19) przedstawiam poniżej stanowisko GDDKiA.

Czytaj...

Dyżury aptek w styczniu 2017

Czytaj...

Komunikat Powiatowej Komisji do Spraw Referendum w Grajewie

Czytaj...

I Memoriał Strzelecki im. Jarosława Augustowskiego

17 grudnia 2016 r. na strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Pieńczykowie, gm.Rajgród, odbył się I Memoriał Strzelecki im.Jarosława Augustowskiego. Celem memoriału było uczczenie pamięci członka i sympatyka ruchu strzeleckiego, b.starosty ś.p.Jarosława Augustowskiego oraz popularyzacja sportu strzeleckiego. W zawodach wzięli udział m.in. samorządowcy, w tym dwóch radnych Rady Powiatu Grajewskiego: Stanisław Kossakowski i Tomasz Krukowski. Strzelano z broni Glock 17 a Sędzią Głównym zawodów był Grzegorz Gardocki.

Czytaj...
 

Powiatowe spotkanie opłatkowe w Wojewodzinie

Okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku są organizowane w grudniu spotkania opłatkowe. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła powiatowemu spotkaniu opłatkowemu, które odbyło się w czwartek, 15 grudnia 2016 roku, w Zespole Szkół im. ks Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie.Na uroczyste opłatkowe spotkanie przybyli radni powiatu grajewskiego, przedstawiciele władz samorządowych ...

Czytaj...

 

Nowy podjazd dla niepełnosprawnych

W dniu 14 grudnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych przy siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w którym uczestniczył Starosta Grajewski Pan Zygmunt Kruszyński.

 

Czytaj...

Ogłoszenie o wszczęciu posepowania adminstracyjnego

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 114 ust. 3 i ust. 4, art. 124 ust. 1 i art. 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) INFORMUJE o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z niżej opisanych nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie Spółce PGE Dystrybucja S.A.

Czytaj...

Spotkanie Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

W dniu 01.12.2016 roku o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie odbyło się pierwsze spotkanie powołanego przez Starostę Grajewskiego Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Grajewskim na lata 2017-2025.W spotkaniu wzięli udział wszyscy członkowie Zespołu. Otwarcia spotkania dokonała Pani Anna Maria Świderska – Kierownik Centrum i Przewodnicząca Zespołu.

Czytaj...

Nowe radiowozy dla policji

W poniedziałek 5 grudnia 2016 roku na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w obecności Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego odbyło się uroczyste przekazanie czterech nowych pojazdów służbowych funkcjonariuszom Policji oraz oddanie do użytku placu wewnętrznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.  W uroczystości z ramienia powiatu wzięli udział Starosta Powiatu Grajewskiego Pan Zygmunt Kruszyński, Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Pani Alicja Rutkowska, Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Pan Stanisław Kossakowski.

Czytaj...

Wizytacja przebudowy drogi powiatowej nr 1802B

Pod koniec listopada br. Starosta Powiatu Grajewskiego Pan Zygmunt Kruszyński dokonał wizytacji trwającej przebudowy drogi powiatowej nr 1802B. Na wizytacji obecni byli również Sekretarz Gminy Grajewo Pan Kazimierz Grabowski, Inspektor Nadzoru Pani Ewa Cybula oraz przedstawiciel wykonawcy Pan Jerzy Kruger. Starosta rozmawiał z kierownikiem robót, robotnikami oraz mieszkańcami. Interesował się głównie postępem robót, a także warunkami pracy w czasie niesprzyjającej pogody.

Czytaj...

Stanowisko Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie budowy drogi ekspresowej  S-16

Rada Powiatu Grajewskiego popiera postulaty mieszkańców powiatu grajewskiego, monieckiego, ełckiego i zwraca się z prośbą o utrzymanie w rządowych planach budowy drogi ekspresowej S-16  Ełk - Grajewo - Mońki - Knyszyn (łącznika dróg via Baltica i via Carpatia). Propozycja budowy tego połączenia komunikacyjnego znalazła się wśród przedłożonych przez ministra infrastruktury i budownictwa i przyjętych przez rząd, zmian w rozporządzeniu w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Powyższa sieć została właśnie uzupełniona m.in. o drogę ekspresową S-16  Ełk (S61) – Knyszyn (S19), jako łącznik dróg via Baltica i via Carpatia.

Czytaj...

Harmonogram dyżurów aptek - grudzień 2016

Czytaj...

Przebudowano przepust drogowy w miejscowości Ławsk

W dniu 17 listopada 2016 r. dokonano odbioru robót związanych z realizacją zadania „Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk w ciągu drogi powiatowej nr 1820B w km 6+201”. Roboty były realizowane w terminie od 30.08.2016 r. do 07.11.2016 r. przez  firmę EKODROM Sp. z o.o., ul. Mirabelki 25,16-300 Augustów. Przebudowa przepustu polegała na wykonaniu odtworzenia trasy i punktów pomiarowych wraz z robotami rozbiórkowymi, wykonaniu niezbędnych wykopów i nasypów, wykonaniu przepustu dwuotworowego łukowo-kołowego...

Czytaj...

Przebudowa drogi 1802B ul.Konopska - Konopki

Na koniec listopada planowane jest zakończenie prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1802B na odcinku ul.Konopska w Grajewie - Konopki. Wykonawcą robót jest wybrana w drodze postępowania przetargowego firma STRABAG Spółka z o.o. z Pruszkowa.  Całkowita wartość zadania wynosi 2 377 266,92 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr 15P/2016 z dnia 04 października 2016 r. w kwocie 1 188 633,46 zł.

Czytaj...