Wersja do druku

 

Starostwo Powiatowe w Grajewie

Ul. Strażacka 6B

19-200 Grajewo

tel./fax 86 273-84-63/62

BIP: http://bip.starostwograjewo.pl

E-mail: starostwograjewo@poczta.onet.pl

Załatw Sprawę:


Wirtualny spacer po urzędzie

 Materiały Promocyjne do Pobrania

Wirtualny spacer

 

(rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów, jako obszaru zaleznego od rybactwa)

Naucz się udzielać pierwszej pomocy - Gra edukacyjna

Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online

 Piękny film promujący Województwo  Podlaskie do pobrania  na www.wrotapodlasia.pl

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźniczych
i łownych oraz mięsa z tych zwierząt w obwodach badania zwierząt rzeźnych oraz ich
mięsa na obszarze Powiatu Grajewskiego.

 

Program współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 - 2015

 

Informacja o promocji Powiatu Grajewskiego - rozwój turystyki i agroturystyki

 

Inwestycje zrealizowane na terenie Powiatu Grajewskiego w 2013 roku

 

Przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów SP we władaniu BbPN

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że w dniu 06 kwietnia br. został ogłoszony przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów SP we władaniu BbPN. Zapraszam do składania ofert! Termin upływa 21.04.2016 r. Szczegóły dotyczące przetargu są dostępne w BIP pod linkiem: http://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=163

Czytaj...

Zaproszenie na konferencję „Przedsiębiorca z klimatem”

Konferencja jest elementem projektu "Predsiębiorca z klimatem" dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spotkanie posłuży prezentacji efektów projektu, ale przede wszystkim ma przekonać przedsiębiorców, że oszczędzanie energii jest nie tylko uzasadnione ekonomicznie , ale również i odpowiedzialne społecznie.

Czytaj...

Granty na projekty matematyczne

Już ponad 16 tys. uczniów i rodziców przekonało się, że matematyki można się uczyć w sposób ciekawy i przystępny. Od 2014 roku, mFundacja w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć realizuje program grantowy „mPotęga”, w którym pasjonaci matematyki mogą zdobyć fundusze na własne projekty edukacyjne.

Czytaj...

kreatywnydzieciak.pl – darmowa baza dydaktyczna z kolorowankami dla dzieci

Zapraszamy rodziców, pedagogów i nauczycieli do korzystania z nowopowstałej strony internetowej kreatywnydzieciak.pl. Strona zawiera materiały dydaktyczne w postaci kolorowanek edukacyjnych, które można bezpłatnie pobrać i wydrukować. Publikacje promują wśród dzieci wartości takie jak zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, dbałość o historię i tradycję lokalną. Kolorowanki ze strony kreatywnydzieciak.pl

 

Czytaj...

Kredyt obrotowy nieoprocentowany dla producenta rolnego

Chcemy poinformować że bank BGŻ PNB PARIBAS SA rozpoczął udzielanie kredytu obrotowego nieoprocentowanego dla producenta rolnego wprowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z uwagi na opóźnienia powstałe w ARiMR w wypłatach dopłat bezpośrednich dla producentów rolnych.

Czytaj...

Uchwała NR 58/237116
ZARZADU POWATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 10 lutego 2016 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Powiatu Graiewskiego w sprawie określenia warunków w postepowaniu rekrutacyjnym do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stalego zamieszkania, dla których organem prowadzqcym jest powiat grajewski.

Czytaj...

Informacja o rozpoczętych konsultacjach z mieszkańcami powiatu grajewskiego

W nawiązaniu do uchwały nr 58/237/1,6 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski, informuję o trwających konsultacjach w/w projektu uchwały Rady powiatu Grajewskiego.

Czytaj...

Program Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

 

Czytaj...

Informacja o planowanych konsultacjach z mieszkańcami powiatu grajewskiego

W nawiązaniu do uchwały nr 58/237/16 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski, informuję o planowanych konsultacjach w/w projektu uchwały Rady Powiatu Grajewskiego.

Czytaj...

Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, które są nastawione na rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Więcej informacji o samym programie, jego założeniach i celach znajduje się tu: http://rownacszanse.pl/o-programie.

Czytaj...

Informacja Starosty Grajewskiego

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z niżej opisanych nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu – Twierdzy 8, 19-110 Goniądz zezwolenia w drodze decyzji na zajęcie części niżej opisanych nieruchomości w celu wykonania obiektów infrastruktury technicznej obejmujących...

Czytaj...


Komunikat !

Pogrążeni  w głębokim  bólu  i  żałobie  po śmierci Pana Jarosława Augustowskiego - Starosty Grajewskiego, w związku z nieznanym jeszcze terminem uroczystości pogrzebowych informujemy, iż planowane  na  dzień  21 grudnia 2015 r.  w  Miejskim Domu Kultury w Grajewie,  samorządowe  spotkanie opłatkowe   nie   odbędzie  się.

 

Burmistrz Grajewa                      Wicestarosta Grajewski                     Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Latarowski                              Alicja Rutkowska                               Stanisław Kossakowski

        

              Przewodnicząca Rady Miasta
                   Halina Muryjas–Rząsa

 

                                

 

Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 36/2015 Starosty Grajewskiego z dnia 30 listopada 2015r. uprzejmie informuje się , że dzień 24 grudnia 2015r. został ustanowiony dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Grajewie - w zamian za święto przypadające w sobotę , tj. za dzień 26 grudnia 2015r. (drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia).

Czytaj...

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym z dnia 8 grudnia 2015

Starosta Powiatu Grajewskiego z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, 19-200 Grajewo ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności n/w nieruchomości zabudowanej położonej na terenie obrębu ewidencyjnego miasto Grajewo gmina Grajewo:nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym, który stanowi jedną całość funkcjonalną z budynkiem znajdującym się na działce sąsiedniej

Czytaj...

Powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2015

W dniu 13 października 2015 r. w budynku internatu Zespołu Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami imprezy byli Starosta Grajewski oraz Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie. Uroczystość uświetnił występ artystyczny w formie sztuki teatralnej w wykonaniu nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie.

 

Czytaj...

Wsparcie programu "Książki naszych marzeń"

Czytaj...

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na nieruchomośc na  ulicy Nowickiego

Czytaj...