Wersja do druku

 

Starostwo Powiatowe w Grajewie

Ul. Strażacka 6B

19-200 Grajewo

tel./fax 86 273-84-63/62

BIP: http://bip.starostwograjewo.pl

E-mail: starostwograjewo@poczta.onet.pl

Załatw Sprawę:


Wirtualny spacer po urzędzie

 Materiały Promocyjne do Pobrania

Wirtualny spacer

 

(rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów, jako obszaru zaleznego od rybactwa)

Naucz się udzielać pierwszej pomocy - Gra edukacyjna

Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online

 Piękny film promujący Województwo  Podlaskie do pobrania  na www.wrotapodlasia.pl

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźniczych
i łownych oraz mięsa z tych zwierząt w obwodach badania zwierząt rzeźnych oraz ich
mięsa na obszarze Powiatu Grajewskiego.

 

Program współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 - 2015

 

Informacja o promocji Powiatu Grajewskiego - rozwój turystyki i agroturystyki

 

Inwestycje zrealizowane na terenie Powiatu Grajewskiego w 2013 roku

 

Posiedzenie Podlaskiego Forum Terytorialnego w Białymstoku

W dniu 24 maja 2016 roku odbyło się Posiedzenie Podlaskiego Forum Terytorialnego w Białymstoku. Wicestarosta Grajewski Pani Alicja Rutkowska reprezentowała Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego. W posiedzeniu Podlaskiego Forum Terytorialnego udział wzięli przedstawiciele wielu środowisk: przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uczelni, samorządówi administracji.

Czytaj...

Skrzyżowanie DK Nr 61 ul. Piłsudskiego z ulicami Kolejową i Konopską w Grajewie

W dniu 23 maja 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Grajewie odbyło się75 posiedzenie Zarządu Powiatu Grajewskiego.  Obrady rozpoczęły się o godzinie 09:10.W posiedzeniu udział wzięli: Przewodniczący Zarządu Pan Zygmunt Kruszyński, Wiceprzewodniczący Zarządu Pani Alicja Rutkowska, Członkowie Zarządu Pan Leszek Czyżewski, Pan Jan Zawadzki, Pan Janusz Marian Marcinkiewicz oraz zaproszeni goście: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Pan Antoni Cybula,  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie Pan Jan Julian Połonowicz, I Zastępca Burmistrza

Czytaj...

XIX sesja Rady Powiatu Grajewskiego

Uprzejmie zapraszam na XIX sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 27.maja 2016 r. (piątek) o godz. 800 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Grajewskiego. 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie
od ostatniej sesji.

Czytaj...

Złote Gody w Gminie Wąsosz

W dniu 18 maja  2016 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wąsoszu odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadanych mieszkańcom Gminy Wąsosz.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą Święta w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu, pod przewodnictwem ks. Kanonika Marka Milanowskiego, proboszcza parafii.

Czytaj...

74 posiedzenie Zarządu Powiatu Grajewskiego

W dniu 17 maja 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Grajewie odbyło się 74 posiedzenie Zarządu Powiatu Grajewskiego. Obrady rozpoczęły się o godzinie 15:00. W posiedzeniu udział wzięli: Przewodniczący Zarządu Pan Zygmunt Kruszyński, Wiceprzewodniczący Zarządu Pani Alicja Rutkowska, Członkowie Zarządu Pan Leszek Czyżewski, Pan Jan Zawadzki, Pan Janusz Marian Marcinkiewicz oraz Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Pan Stanisław Kossakowski, Skarbnik Powiatu Grajewskiego Pani Maria Jasińska a także Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie Pan Jan Julian Połonowicz.

Czytaj...

Wsparcie finansowe na realizację projektu "Lokalny Animator Sportu"

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku opublikowała wyniki naboru uzupełniającego w postaci wykazu jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski w projekcie „Lokalny Animator Sportu” zostały zakwalifikowane do wsparcia finansowego w 2016 r. w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”; zgodnie z tym wykazem powiat grajewski pozyskał środki we wnioskowanej  (dnia 5 maja 2016 r.)

Czytaj...

Wsparcie finansowe na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

W nawiązaniu do zapisów § 11 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspierania czytelnictwa dzieci
i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. poz. 1667), Zarząd Powiatu Grajewskiego informuje o przyznanym przez Wojewodę Podlaskiego (decyzją z dnia 6 maja 2016 r.) wsparciu finansowym na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Czytaj...
 

Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego i Podlaskiego

W dniu 12-14 maja 2016 roku odbył się Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego i Podlaskiego w Białowieży. Powiat grajewski reprezentował Starosta Grajewski Pan Zygmunt Kruszyński. W spotkaniu w Białowieży udział wzięli również Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, Pan Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Wojewoda Mazowiecki Pan Zdzisław Sipiera. Konwent zdominowały tematy związane z rozwojem gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej oraz realizacja programu "Rodzina 500 plus".

Czytaj...

Konferencja pt. „Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji”

18 maja 2016r w Białymstoku odbędzie się II edycja konferencji pt. „Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji”. Spotkanie będzie miało miejsce w Kampusie Uniwersyteckim, w którym udział wezmą Pani Anna Naszkiewicz – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Pan Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz dyrektorzy i przedstawiciele szkół, uczestniczący we wdrożeniu Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.

Czytaj...

Spotkanie geodetów z przedstawicielami firmy TPI

W dniu 13.05.2016r. pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz wykonawcy prac geodezyjnych z terenu Powiatu Grajewskiego uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami firmy TPI z Warszawy, którzy zaprezentowali sprzęt geodezyjny oraz najnowsze technologie pomiarowe. Uczestnicy wykładu mieli możliwość zapoznania się m.in. z systemem do fotogrametrii lotniczej, dzięki któremu można w łatwy sposób pozyskać ortofotomapy oraz numeryczny model terenu o wysokiej dokładności.

 

Czytaj...

Powiatowy Dzień Matki

Gdy kto chce zamknąć w jednym słowie, ogrom uczuć jasnych do granic ostatka...Niech przyklęknąwszy - to imię wypowie!  jedno, jedyne, przenajsłodsze - Matka. Słowa tej sentencji przywitały zaproszone mamy na powiatowe obchody Święta Matki w Grajewie. Na spotkanie, które odbyło się 12 maja 2016 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im Jana Sebastiana Bacha w Grajewie, przy wsparciu dyrektor szkoły Pani Agaty Świderskiej, zaproszono  mamy ze wszystkich gmin powiatu grajewskiego.

Czytaj...

VXIII Uliczny Bieg Wilka

Uliczny Bieg Wilka wpisał się już na stałe do kalendarza imprez sportowych w powiecie grajewskim. Organizowana po osiemnasty impreza odbyła się w sobotę 7 maja w Grajewie na trasie Mickiewicza – Strażacka – 11 Listopada – Wierzbowa – Parkowa – ks. Popiełuszki – Mickiewicza. Na starcie stanęło 1250 uczestników którzy rywalizowali w 22 biegach na dystansach  od 200m do 10000m. W Biegu Głównym wystartowało 138 zawodników w tym m.in. radni powiatu grajewskiego, Gminy Grajewo oraz Urzędu Miasta Grajewo.

Czytaj...

Stanowisko Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie budowy ścieżek pieszo – rowerowych

Rada Powiatu Grajewskiego zwraca się z ponownym wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o budowę ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 61 na odcinku Toczyłowo – Tama oraz w pasie drogi krajowej Nr 65 na odcinku Grajewo – Prostki. Realizując modernizację drogi krajowej nr 61 na terenie naszego powiatu, ścieżkę rowerową zbudowano tylko na odcinkach Grajewo - Toczyłowo i Tama - Rajgród, pozostawiając odcinek Toczyłowo - Tama.

Czytaj...

Z życia powiatu grajewskiego

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku opublikowała wykaz jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski w projekcie „Lokalny Animator Sportu” zostały zakwalifikowane do wsparcia finansowego w 2016 r. w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Zgodnie z tym wykazem powiat grajewski pozyskał środki we wnioskowanej  (dnia 1 kwietnia 2016 r.) w  kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenie animatora na kompleksie Orlik przy Zespole Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Animator zatrudniony jest na okres 9 miesięcy, od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Czytaj...

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Rajgrodzie

8 maja 2016 r. o godzinie 14.00 uroczystą mszą św. w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajgrodzie rozpoczęły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Główne uroczystości miały miejsce na placu przed Pomnikiem Króla Kazimierza Wielkiego gdzie zaproszonych gości, mieszkańców oraz strażaków powitał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie st. bryg. Andrzej Jabłoński.

 

Czytaj...

71 Rocznica zakończenia II wojny światowej

W dniu 8 maja 2016 r. w Grajewie odbyły się uroczyste obchody 71. Rocznicy zakończenia II wojny  światowej. Uroczystość rozpoczęła się  rekonstrukcją akcji rozbicia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na ul. Traugutta w Grajewie. Po inscenizacji, punktualnie o godzinie 13:00 zawyła syrena, zebrani wysłuchali hymnu państwowego. Następnie delegacje związków kombatanckich, zakładów pracy, szkół, jednostek oraz mieszkańcy złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości.

Czytaj...

Święto Konstytucji 3 Maja w Grajewie

W dniu 3 maja 2016 r. w Grajewie odbyły się uroczyste obchody Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja.
Lokalne władze samorządowe, poczty sztandarowe, orkiestra, delegacje organizacji i zakładów pracy oraz mieszkańcy zebrali się na placu przy Grajewskim Centrum Kultury, skąd uroczyście przemaszerowali do Kościołap. w. Trójcy Przenajświętszej na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. Po Mszy Świętej delegacje i poczty sztandarowe złożyły wiązanki kwiatów pod Krzyżem „Solidarności” i Pomnikiem Niepodległości. Po sygnale syreny odegrany został hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj...

Powiatowe Obchody Dnia Matki

Dnia 12 maja 2016 roku odbędą się Powiatowe Obchody Dnia Matki. Uroczystość będzie maiła miejsce w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im Jana Sebastiana Bacha w Grajewie. Organizatorem uroczystości jest Starostwo Powiatowe w Grajewie, Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im.J.S.Bacha w Grajewie.

 

Czytaj...

Powiatowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

W dniu 5 maja 2016 r. w Grajewie odbyły się obchody VII Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Organizatorami  uroczystości byli Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie  oraz Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą w Grajewie.  Celem uroczystości  była integracja i wspólne świętowanie osób i placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych, przedstawicieli władz lokalnych, a także licznych wolontariuszy i lokalnej społeczności. Z ramienia Powiatu Grajewskiego w uroczystościach uczestniczyli Starosta Grajewski Pan Zygmunt Kruszyński, Wicestarosta Grajewski Pani Alicja Rutkowska, Wiceprzewodniczący Powiatu Grajewskiego  Pan Waldemar Tadeusz Wieczorek.

Czytaj...

Gminne obchody Dnia Strażaka w Szczuczynie

W dniu 3 maja 2016 r. w Szczuczynie odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru oraz nowego wozu strażackiego dla OSP w Bęćkowie połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka. W uroczystościach uczestniczyli z ramienia Powiatu Grajewskiego Starosta Grajewski  Pan Zygmunt Kruszyński oraz członek Zarządu Powiatu Grajewskiego Pan Janusz Marian Marcinkiewicz.

 

Czytaj...

Uchwała w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych

Uchwała Zarządu Nr 70/278/16 z dnia 2016-04-28 w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; z zakresu kultury fizycznej; z zakresu różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego

Czytaj...

Przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów SP we władaniu BbPN

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że w dniu 06 kwietnia br. został ogłoszony przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów SP we władaniu BbPN. Zapraszam do składania ofert! Termin upływa 21.04.2016 r. Szczegóły dotyczące przetargu są dostępne w BIP pod linkiem: http://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=163

Czytaj...

Zaproszenie na konferencję „Przedsiębiorca z klimatem”

Konferencja jest elementem projektu "Predsiębiorca z klimatem" dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spotkanie posłuży prezentacji efektów projektu, ale przede wszystkim ma przekonać przedsiębiorców, że oszczędzanie energii jest nie tylko uzasadnione ekonomicznie , ale również i odpowiedzialne społecznie.

Czytaj...

Granty na projekty matematyczne

Już ponad 16 tys. uczniów i rodziców przekonało się, że matematyki można się uczyć w sposób ciekawy i przystępny. Od 2014 roku, mFundacja w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć realizuje program grantowy „mPotęga”, w którym pasjonaci matematyki mogą zdobyć fundusze na własne projekty edukacyjne.

Czytaj...

kreatywnydzieciak.pl – darmowa baza dydaktyczna z kolorowankami dla dzieci

Zapraszamy rodziców, pedagogów i nauczycieli do korzystania z nowopowstałej strony internetowej kreatywnydzieciak.pl. Strona zawiera materiały dydaktyczne w postaci kolorowanek edukacyjnych, które można bezpłatnie pobrać i wydrukować. Publikacje promują wśród dzieci wartości takie jak zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, dbałość o historię i tradycję lokalną. Kolorowanki ze strony kreatywnydzieciak.pl

 

Czytaj...

Kredyt obrotowy nieoprocentowany dla producenta rolnego

Chcemy poinformować że bank BGŻ PNB PARIBAS SA rozpoczął udzielanie kredytu obrotowego nieoprocentowanego dla producenta rolnego wprowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z uwagi na opóźnienia powstałe w ARiMR w wypłatach dopłat bezpośrednich dla producentów rolnych.

Czytaj...

Uchwała NR 58/237116
ZARZADU POWATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 10 lutego 2016 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Powiatu Graiewskiego w sprawie określenia warunków w postepowaniu rekrutacyjnym do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stalego zamieszkania, dla których organem prowadzqcym jest powiat grajewski.

Czytaj...

Informacja o rozpoczętych konsultacjach z mieszkańcami powiatu grajewskiego

W nawiązaniu do uchwały nr 58/237/1,6 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski, informuję o trwających konsultacjach w/w projektu uchwały Rady powiatu Grajewskiego.

Czytaj...

Program Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

 

Czytaj...

Informacja o planowanych konsultacjach z mieszkańcami powiatu grajewskiego

W nawiązaniu do uchwały nr 58/237/16 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski, informuję o planowanych konsultacjach w/w projektu uchwały Rady Powiatu Grajewskiego.

Czytaj...

Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, które są nastawione na rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Więcej informacji o samym programie, jego założeniach i celach znajduje się tu: http://rownacszanse.pl/o-programie.

Czytaj...

Informacja Starosty Grajewskiego

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z niżej opisanych nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu – Twierdzy 8, 19-110 Goniądz zezwolenia w drodze decyzji na zajęcie części niżej opisanych nieruchomości w celu wykonania obiektów infrastruktury technicznej obejmujących...

Czytaj...


Komunikat !

Pogrążeni  w głębokim  bólu  i  żałobie  po śmierci Pana Jarosława Augustowskiego - Starosty Grajewskiego, w związku z nieznanym jeszcze terminem uroczystości pogrzebowych informujemy, iż planowane  na  dzień  21 grudnia 2015 r.  w  Miejskim Domu Kultury w Grajewie,  samorządowe  spotkanie opłatkowe   nie   odbędzie  się.

 

Burmistrz Grajewa                      Wicestarosta Grajewski                     Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Latarowski                              Alicja Rutkowska                               Stanisław Kossakowski

        

              Przewodnicząca Rady Miasta
                   Halina Muryjas–Rząsa

 

                                

 

Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 36/2015 Starosty Grajewskiego z dnia 30 listopada 2015r. uprzejmie informuje się , że dzień 24 grudnia 2015r. został ustanowiony dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Grajewie - w zamian za święto przypadające w sobotę , tj. za dzień 26 grudnia 2015r. (drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia).

Czytaj...

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym z dnia 8 grudnia 2015

Starosta Powiatu Grajewskiego z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, 19-200 Grajewo ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności n/w nieruchomości zabudowanej położonej na terenie obrębu ewidencyjnego miasto Grajewo gmina Grajewo:nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym, który stanowi jedną całość funkcjonalną z budynkiem znajdującym się na działce sąsiedniej

Czytaj...

Powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2015

W dniu 13 października 2015 r. w budynku internatu Zespołu Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami imprezy byli Starosta Grajewski oraz Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie. Uroczystość uświetnił występ artystyczny w formie sztuki teatralnej w wykonaniu nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie.

 

Czytaj...

Wsparcie programu "Książki naszych marzeń"

Czytaj...

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na nieruchomośc na  ulicy Nowickiego

Czytaj...