Wersja do druku

 

Starostwo Powiatowe w Grajewie

Ul. Strażacka 6B

19-200 Grajewo

tel./fax 86 273-84-63/62

BIP: http://bip.starostwograjewo.pl

E-mail: starostwograjewo@poczta.onet.pl

 


Wirtualny spacer po urzędzie

 Materiały Promocyjne do Pobrania

Wirtualny spacer

 

(rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów, jako obszaru zaleznego od rybactwa)

Naucz się udzielać pierwszej pomocy - Gra edukacyjna

Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online

 Piękny film promujący Województwo  Podlaskie do pobrania  na www.wrotapodlasia.pl

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźniczych
i łownych oraz mięsa z tych zwierząt w obwodach badania zwierząt rzeźnych oraz ich
mięsa na obszarze Powiatu Grajewskiego.

 

Program współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 - 2015

 

Informacja o promocji Powiatu Grajewskiego - rozwój turystyki i agroturystyki

 

Inwestycje zrealizowane na terenie Powiatu Grajewskiego w 2013 roku

Zdobądź tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku 2015

Ruszyła kolejna edycja konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy już po raz jedenasty wręczy nagrody najlepszym, polskim mikrofirmom.W tym roku w konkursie uruchomiono nową kategorię „MŁODY BIZNES”, stworzoną specjalnie dla młodych przedsiębiorców.

 

Czytaj...

Listy nazwisk ofiar powojennych egzekucji w woj.białostockim

Od kilku lat Oddzial Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku prowadzi prace poszukiwawcze miejsc pochówków Ofiar reżimów totalitamych, które stracily zycie w latach II wojny Swiatowej i w okesie powojennym na terenie Polski pólnocno-wschodniej.

Czytaj...

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 23 - 28 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w ww. podmiotach.

 

 

 

Czytaj...

Dyżur Radnych

Radni Powiatu Grajewskiego zrzeszeni w Klubie Radnych "Współpraca" zapraszają na pierwszy ze swoich comiesięcznych dyżurów, który będzie pełniony w dniu 19 lutego w godz. 17:00-18:00 (z możliwością wydłużenia, o ile zajdzie taka potrzeba) w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie (ul. Mickiewicza 3, s. nr 6 na parterze).

Członkowie Klubu:

- Tomasz Dudziński

- Sławomir Ginel

- Tomasz Krukowski

- Barbara Łojewska

- Waldemar Remfeld

- Krzysztof Waszkiewicz

Informacja o dyżurach Klubu Radnych Powiatu Grajewskiego "Współpraca"

Uprzejmie informuję, że od miesiąca lutego radni z Klubu Radnych Powiatu Grajewskiego "Współpraca" w każdy trzeci czwartek miesiąca w godzinach 17-18 (z możliwością wydłużenia, o ile zajdzie taka potrzeba) będą pełnić dyżury o zmiennej lokalizacji celem pogłębienia kontaktu z wyborcami.

Najbliższe dyżury planowane są:

  • 19.02.2015r. - w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie
  • 19.03.2015r. - w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości
  • 16.04.2015r. - w Grajewskiej Izbie Historycznej

 

O kolejnych terminach poinformujemy w marcu, a każdorazowo będziemy oczywiście prosić o wyrażenie zgody przez gospodarzy kolejnych planowanych punktów.

Czytaj...

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym (2 nieruchomosci w obr m.Grajewo)

Starosta Powiatu Grajewskiego z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, 19-200 Grajewo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności 2 n/w nieruchomości zabudowanych położonych na terenie obrębu ewidencyjnego miasto Grajewo gmina Grajewo.

Czytaj...

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym (nieruchomosc przy ul. Przemysłowej)

Starosta Powiatu Grajewskiego z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, 19-200 Grajewo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie obrębu ewidencyjnego miasto Grajewo przy ul. Przemysłowej, oznaczonej jako działka Nr 3099/1 o powierzchni 0,2645 ha.

Czytaj...

Obwieszczenie Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186, z późn. zm.), jak również zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji...

Czytaj...

Informacja Państwowej Agencji Atomistyki

W związku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że brak jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski. Sytuacja radiacyjna kraju jest całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych.

 

Czytaj...

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

5 listopada 2014 r. zatwierdzona została przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, będąca głównym dokumentem dotyczącym bezpieczeństwa narodowego.

Czytaj...

Projekt "Ekobiznes to czysty zysk!" bezpłatne szkolenia

W związku z realizacją projektu: „Ekobiznes to czysty zysk! Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w całkowicie bezpłatnych szkoleniach z zakresu szeroko pojętych rozwiązań środowiskowych.

Czytaj...

Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród

Powiat Grajewski w 2014 r. zrealizował inwestycję p.n.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów, jako obszaru zależnego od rybactwa”. Operacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, w ramach środka 4.1.

Czytaj...

Wybrane działania Rady Powiatu Grajewskiego IV-ej kadencji

Powiat grajewski, na przestrzeni minionej kadencji dokonał wielu inwestycji oraz zrealizował przedsięwzięcia w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej, zdrowotnej, edukacyjnej. Do sukcesów powiatu grajewskiego w minionej kadencji można zaliczyć m.in. w zakresie: edukacji, kultury, oświaty: funkcjonowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych, które odnajdują się w trudnej rzeczywistości ciągle trwającej reformy edukacyjnej i niżu demograficznego;

 

Czytaj...

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 15 października 2014 r. w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami imprezy byli Starosta Grajewski oraz Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów tej szkoły.

Czytaj...

Mammobus w Szczuczynie

Połowa Kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wciąż nie skorzystała z możliwości zyskania spokoju o swoje zdrowie. Jeśli jesteś w grupie, która już się przebadała, bądź ambasadorem profilaktyki, zachęć swoje przyjaciółki do zgłoszenia się na badanie! Jeśli jeszcze się nie badałaś – przyjdźcie na badanie razem!...

Czytaj...

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015

Dnia 1 września 2014 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015. Organizatorami uroczystości o zasięgu wojewódzkim byli Podlaski Kurator Oświaty, Starosta Grajewski oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie.

 

Czytaj...

70 rocznica bitwy 9. Pułku Strzelców Konnych AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy

70 rocznica bitwy 9. Pułku Strzelców Konnych AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy

Czytaj....

Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród

Powiat Grajewski realizuje inwestycję p.n.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów, jako obszaru zależnego od rybactwa”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, w ramach środka 4.1.

Czytaj...

Rewitalizacja miejscowości Czarna Wieś

Gmina Rajgród realizuje inwestycję pn.: „Rewitalizacja miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środek 4.1.

 

Czytaj...

Utrudnienia w ruchu drogowym - Rydzewo Pieniążek (Gmina Radziłów

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie informuje o utrudnieniach w ruchu na drodze powiatowej nr 1823 B od dnia 11.08.2014r. do dnia 10,12,2Q14r. - brak możliwości przejazdu w m. Rydzewo Pieniążek, gmina Radziłów.Powyższe utrudnienia spowodowane są rozpoczęciem robót budowlanych związanych z przebudową mostu przez rz. Wissę w m. Rydzewo Pieniążek.

Czytaj...

Fundacja Ratujmy Życie - Kolonie Letnie 2014

Atrakcyjny program edukacyjny, kulturalno-oświatowy oraz w zakresie promocji i profilaktyki prozdrowotnej (pierwsza pomoc, bezpieczeństwo w rolnictwie, zdrowe odżywianie), zajęcia sportowo-rekreacyjne (kryta hala sportowa, pełnowymiarowy basen na terenie ośrodka do wyłącznej dyspozycji kolonistów z opieką ratownika wodnego, bowling), wycieczki do rezerwatów, nad morze, rejs statkiem po Morzu Bałtyckim, wycieczka Kolejką Wąskotorową po Mierzei Wiślanej, ogniska, dyskoteki z profesjonalnym DJ-em.

Czytaj...

List otwarty do rolników

Nadchodzą żniwa. Za kilka dni podlascy rolnicy rozpoczną zbiory, zwieńczenie całorocznej pracy każdego rolnika. Będzie to czas ciężkiej pracy, często w spiekocie, kurzu i stresie wywołanym pogodą. Jednak każdy rolnik, obojętnie jaki będzie plon, powinien zadbać o to, aby żniwa przebiegły bezpiecznie dla niego i członków jego rodziny.

Czytaj...

Projekt polsko-białoruski "Podróż do etnobajki"

W dniach 27-28 maja 2014 r. przedstawiciele Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej wzięli udział w międzynarodowej konferencji podsumowującej transgraniczny projekt polsko-białoruski pt. „Podróż do etnobajki”. Konferencja odbyła się w Grodnie, w siedzibie Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały, koordynatora projektu zrealizowanego wraz z Suwalską Izbą Rolniczo-Turystyczną, pełniącą funkcję Biura Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej w Suwałkach.

Czytaj...

POMOC HUMANITARNA DLA SERBII

W związku ze stanem klęski żywiołowej spowodowanej przez powodzie, do Ministerstwa Zdrowia Republiki Serbii zgłasza się duża liczba organizacji i osób prywatnych z kraju i zagranicy, którzy chcą ofiarować niezbędną pomoc: leki i wyroby medyczne. Chociaż Republika Serbii posiada wystarczającą ilość leków i wyrobów medycznych zapewniających  ochronę zdrowia w zwykłych okolicznościach, to w nagłych wypadkach niezbędne jest dostarczenie dodatkowych ilości pewnych grup leków i wyrobów medycznych, na które wzrosło zapotrzebowanie wśród ludności.

Czytaj...

ZAPROSZENIE NA DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

01 maja obchodzić będziemy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Chcąc zachęcić Polaków do wspólnego świętowania, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z licznymi partnerami z całej Polski przeprowadzi szereg działań, które podsumują ostatnie 10 lat rozwoju naszego kraju i zaprezentują skalę zmian, jakie nastąpiły dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich.

 

Czytaj...