Wersja do druku

 

Starostwo Powiatowe w Grajewie

Ul. Strażacka 6B

19-200 Grajewo

tel./fax 86 273-84-63/62

BIP: http://bip.starostwograjewo.pl

E-mail: starostwograjewo@poczta.onet.pl

Załatw Sprawę:


Wirtualny spacer po urzędzie

 Materiały Promocyjne do Pobrania

Wirtualny spacer

 

(rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów, jako obszaru zaleznego od rybactwa)

Naucz się udzielać pierwszej pomocy - Gra edukacyjna

Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online

 Piękny film promujący Województwo  Podlaskie do pobrania  na www.wrotapodlasia.pl

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźniczych
i łownych oraz mięsa z tych zwierząt w obwodach badania zwierząt rzeźnych oraz ich
mięsa na obszarze Powiatu Grajewskiego.

 

Program współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 - 2015

 

Informacja o promocji Powiatu Grajewskiego - rozwój turystyki i agroturystyki

 

Inwestycje zrealizowane na terenie Powiatu Grajewskiego w 2013 roku

 

Program Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

 

Czytaj...

Informacja o planowanych konsultacjach z mieszkańcami powiatu grajewskiego

W nawiązaniu do uchwały nr 58/237/16 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski, informuję o planowanych konsultacjach w/w projektu uchwały Rady Powiatu Grajewskiego.

Czytaj...

Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, które są nastawione na rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Więcej informacji o samym programie, jego założeniach i celach znajduje się tu: http://rownacszanse.pl/o-programie.

Czytaj...

Informacja Starosty Grajewskiego

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z niżej opisanych nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu – Twierdzy 8, 19-110 Goniądz zezwolenia w drodze decyzji na zajęcie części niżej opisanych nieruchomości w celu wykonania obiektów infrastruktury technicznej obejmujących...

Czytaj...


Komunikat !

Pogrążeni  w głębokim  bólu  i  żałobie  po śmierci Pana Jarosława Augustowskiego - Starosty Grajewskiego, w związku z nieznanym jeszcze terminem uroczystości pogrzebowych informujemy, iż planowane  na  dzień  21 grudnia 2015 r.  w  Miejskim Domu Kultury w Grajewie,  samorządowe  spotkanie opłatkowe   nie   odbędzie  się.

 

Burmistrz Grajewa                      Wicestarosta Grajewski                     Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Latarowski                              Alicja Rutkowska                               Stanisław Kossakowski

        

              Przewodnicząca Rady Miasta
                   Halina Muryjas–Rząsa

 

                                

 

Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 36/2015 Starosty Grajewskiego z dnia 30 listopada 2015r. uprzejmie informuje się , że dzień 24 grudnia 2015r. został ustanowiony dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Grajewie - w zamian za święto przypadające w sobotę , tj. za dzień 26 grudnia 2015r. (drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia).

Czytaj...

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym z dnia 8 grudnia 2015

Starosta Powiatu Grajewskiego z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, 19-200 Grajewo ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności n/w nieruchomości zabudowanej położonej na terenie obrębu ewidencyjnego miasto Grajewo gmina Grajewo:nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym, który stanowi jedną całość funkcjonalną z budynkiem znajdującym się na działce sąsiedniej

Czytaj...

Powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2015

W dniu 13 października 2015 r. w budynku internatu Zespołu Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami imprezy byli Starosta Grajewski oraz Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie. Uroczystość uświetnił występ artystyczny w formie sztuki teatralnej w wykonaniu nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie.

 

Czytaj...

Wsparcie programu "Książki naszych marzeń"

Czytaj...

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na nieruchomośc na  ulicy Nowickiego

Czytaj...

Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej nr 1820B -przebudowa przepustu w m. Glinki

Czytaj...

Grzędy 2015

8 września 2015 r. przypada 71. rocznica jednej z największych bitew partyzanckich stoczonych podczas II Wojny Światowej na terenie województwa podlaskiego. W lasach pod Grzędami, ok. 350  polskich partyzantów stoczyło krwawą walkę z przeważającą pod względem liczebności i uzbrojenia  armią niemiecką.

 

Czytaj...

Dyżur radnych 17.09.2015

Radni Powiatu Grajewskiego zrzeszeni w Klubie Radnych "Współpraca" zapraszają na swój pierwszy powakacyjny dyżur, który będzie pełniony w dniu 17 września w godz. 17:00-18:00 (z możliwością wydłużenia, o ile zajdzie taka potrzeba) w siedzibie Grajewskiej Izby Historycznej (ul. Ełcka 30).

 

Czytaj...

SM „MLEKPOL” laureatem ZŁOTYCH MEDALI MTP na targach POLAGRA FOOD

W tym roku, dwa produkty SM MLEKPOL w Grajewie tj. Maślanka Mrągowska naturalna oraz Serek homogenizowany o smaku waniliowym Rolmlecz zostały nagrodzone przez ekspertów komisji konkursowej, Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych nagród na polskim rynku, Sąd konkursowy przyznaje ją – po wnikliwej ocenie jury, produktom najwyższej jakości.

Czytaj...

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym z dnia 31.07.2015r.

Starosta Powiatu Grajewskiego z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, 19-200 Grajewo ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie obrębu ewidencyjnego miasto Grajewo przy ul. Przemysłowej, oznaczonej jako działka Nr 3099/1 o powierzchni 0,2645 ha. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW LM1G/00031438/0.

Czytaj...

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Czytaj...

Konkurs „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej 2015 – etap regionalny”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII edycji konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej 2015 – etap regionalny”. Konkurs ma na celu wyłonienie w danym roku najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych turystom produktów turystycznych, a także ich promocję. Jest o co walczyć - do wygrania jest nie lada gratka – Miano Złotego Certyfikatu, a także Kampania promocyjna prowadzona przez Polską Organizacją Turystyczną o wartości nie mniejszej niż 100 000 złotych!

Czytaj...

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym z dnia 08.07.2015r.

Czytaj -->

 

 

Konkurs dla dzieci „Twoja ulubiona opowieść biblijna”

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski. Zwycięzcy konkursu otrzymają tablety, a ich prace zostaną opublikowane w wyjątkowym kalendarzu na rok 2016. Dochód ze sprzedaży publikacji zostanie przekazany na realizację prorodzinnych inicjatyw społecznych.

Czytaj...

Upał - zalecenia dla ludności

Wskutek zbyt długiego przebywania na słońcu lub w gorącym pomieszczeniu, może także dojść do udaru cieplnego. Objawami udaru są: silne bóle głowy wraz z zawrotami, zmęczenie, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu.

 

Czytaj...

"Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"

zgodnie z pkt. 7 rozdziału V "Zasad współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl" zwanego dalej "Regulaminem współpracy" zaprasza:a) OBIEKTY NOCLEGOWE (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe); b) ATRAKCJE TURYSTYCZNE, do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają swojego zarządcę, np. parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre parki narodowe;

Czytaj...

Konkurs instagramowy #poznajPROW

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich) ruszył z konkursem instagramowym #poznajPROW (konkurs dotyczy użytkowników smartfonów i tabletów). Celem jest promocja efektów wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w województwie podlaskim.

 

Czytaj...

„Mamo Bądź Zdrowa – Jesteś Potrzebna”

Tegoroczną edycję uroczyście otworzyli: Pan Mieczysław Baszko - Marszałek Województwa Podlaskiego , Pani dr n. med. Marzena Juczewska - Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii oraz Pani Katarzyna Maksimowicz - Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

 

Czytaj...

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym z dnia 13 maja 2015 roku

Starosta Powiatu Grajewskiego z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, 19-200 Grajewo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie obrębu ewidencyjnego miasto Grajewo przy ul. Przemysłowej, oznaczonej jako działka Nr 3099/1 o powierzchni 0,2645 ha.

Czytaj...

Bezpłatna mammografia

W roku 2014 w mammobusach LUX MED Diagnostyka przebadało się około 240 tysięcy kobiet. Każdego miesiąca mammobusy odwiedzają około 200 miejscowości, realizując program badań przesiewowych dla pań. „Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

Czytaj...

Dyżur radnych

Radni Powiatu Grajewskiego zrzeszeni w Klubie Radnych "Współpraca" zapraszają na kolejny ze swoich comiesięcznych dyżurów, który będzie pełniony w dniu 16 kwietnia w godz. 17:00-18:00 (z możliwością wydłużenia, o ile zajdzie taka potrzeba) w Grajewskiej Izbie Historycznej w Grajewie (ul. Ełcka 30).

 
Członkowie Klubu:

- Tomasz Dudziński

- Sławomir Ginel

- Tomasz Krukowski

- Barbara Łojewska

- Waldemar Remfeld

- Krzysztof Waszkiewicz

Plan rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski na rok szkolny 2015/2016

Czytaj...

Nowa odsłona Śmietanki Łaciata

Z myślą o wygodzie konsumenta Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”, przygotowała nowe poręczne opakowania typu Edge 250 ml w nowej szacie graficznej. Opakowania charakteryzują się wyjątkową wygodą użytkowania, nalewania, otwierania oraz zamykania. Należy zwrócić również uwagę na jego ekologiczność.

Czytaj...

Zdobądź tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku 2015

Ruszyła kolejna edycja konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy już po raz jedenasty wręczy nagrody najlepszym, polskim mikrofirmom.W tym roku w konkursie uruchomiono nową kategorię „MŁODY BIZNES”, stworzoną specjalnie dla młodych przedsiębiorców.

 

Czytaj...

Listy nazwisk ofiar powojennych egzekucji w woj.białostockim

Od kilku lat Oddzial Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku prowadzi prace poszukiwawcze miejsc pochówków Ofiar reżimów totalitamych, które stracily zycie w latach II wojny Swiatowej i w okesie powojennym na terenie Polski pólnocno-wschodniej.

Czytaj...

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 23 - 28 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w ww. podmiotach.

 

 

 

Czytaj...

Dyżur Radnych

Radni Powiatu Grajewskiego zrzeszeni w Klubie Radnych "Współpraca" zapraszają na pierwszy ze swoich comiesięcznych dyżurów, który będzie pełniony w dniu 19 lutego w godz. 17:00-18:00 (z możliwością wydłużenia, o ile zajdzie taka potrzeba) w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie (ul. Mickiewicza 3, s. nr 6 na parterze).

Członkowie Klubu:

- Tomasz Dudziński

- Sławomir Ginel

- Tomasz Krukowski

- Barbara Łojewska

- Waldemar Remfeld

- Krzysztof Waszkiewicz

Informacja o dyżurach Klubu Radnych Powiatu Grajewskiego "Współpraca"

Uprzejmie informuję, że od miesiąca lutego radni z Klubu Radnych Powiatu Grajewskiego "Współpraca" w każdy trzeci czwartek miesiąca w godzinach 17-18 (z możliwością wydłużenia, o ile zajdzie taka potrzeba) będą pełnić dyżury o zmiennej lokalizacji celem pogłębienia kontaktu z wyborcami.

Najbliższe dyżury planowane są:

  • 19.02.2015r. - w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie
  • 19.03.2015r. - w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości
  • 16.04.2015r. - w Grajewskiej Izbie Historycznej

 

O kolejnych terminach poinformujemy w marcu, a każdorazowo będziemy oczywiście prosić o wyrażenie zgody przez gospodarzy kolejnych planowanych punktów.

Czytaj...

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym (2 nieruchomosci w obr m.Grajewo)

Starosta Powiatu Grajewskiego z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, 19-200 Grajewo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności 2 n/w nieruchomości zabudowanych położonych na terenie obrębu ewidencyjnego miasto Grajewo gmina Grajewo.

Czytaj...

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym (nieruchomosc przy ul. Przemysłowej)

Starosta Powiatu Grajewskiego z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, 19-200 Grajewo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie obrębu ewidencyjnego miasto Grajewo przy ul. Przemysłowej, oznaczonej jako działka Nr 3099/1 o powierzchni 0,2645 ha.

Czytaj...