Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
Pan Antoni Milewski -naczelnik wydziału tel. (86) 273 84 60


Zakres działań wydziału:

  • zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa,
  • zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom,
  • obronność,
  • ochrona informacji niejawnych,
  • koordynowanie działań współpracy z powiatową administracją zespoloną,
  • zadania w zakresie spraw obywatelskich.

Dodana: 24 maj 2017 10:42

Zmodyfikowana: 24 maj 2017 10:42