Strona Główna

Lista aktualności

 • Bezpłatna pomoc dla oszukiwanych seniorów

  Miniaturka artykułu
  2018-12-14 09:22:55

  Seniorzy coraz częściej stają się ofiarami nieuczciwych praktyk handlowych ze strony rozmaitych firm i naciągaczy. Schemat z reguły wygląda podobnie. Starszy człowiek odbiera telefon, np. z banku, firmy handlowej, telekomunikacyjnej, energetycznej czy ubezpieczeniowej.

 • 37. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

  Miniaturka artykułu
  2018-12-13 14:49:03

  Dziś mija 37 lat od wprowadzenia stanu wojennego w naszym kraju.

 • Zagrożenia zimowe – reaguj, gdy ktoś potrzebuje pomocy

  Miniaturka artykułu
  2018-12-13 11:33:41

  Zimowa aura niesie ze sobą wiele zagrożeń. Ujemne temperatury, przenikliwy wiatr i duża wilgotność sprzyjają wychłodzeniu organizmu. Dlatego reagujmy, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy.

 • Bon na szkolenie - nadal trwa rekrutacja.

  Miniaturka artykułu
  2018-12-07 12:28:40

  Starosta Powiatu Grajewskiego podpisał kolejne umowy o dofinansowanie kosztów kształcenia w ramach „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

 • 1 grudnia - Światowy Dzień AIDS

  Miniaturka artykułu
  2018-12-03 09:58:21

  Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku dzień 1 grudnia jest uroczyście obchodzony jako Światowy Dzień AIDS. Święto to ma na celu umożliwienie organizacjom rządowym, pozarządowym i lokalnym oraz osobom indywidualnym zwrócenie uwagi na walkę z AIDS. Ma także na celu uświadomienie konieczności pomocy ludziom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS oraz ich rodzinie i bliskim.

 • Kornik ostrozębny niszczy nasze lasy

  Miniaturka artykułu
  2018-11-30 14:31:43

  Starostwo Powiatowe w Grajewie oraz Nadleśnictwo Rajgród w związku z prowadzonym nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa informuje prywatnych właścicieli lasów o obowiązku zapobiegania, wykrywania i zwalczania pojawiającego się masowo kornika ostrozębnego (Ips acuminatus – szkodnika wtórnego sosny zwyczajnej).

 • Umowa z MON-em podpisana

  Miniaturka artykułu
  2018-11-28 14:26:30

  27 listopada 2018 r. w przedstawiciele Powiatu Grajewskiego w osobach: Waldemar Remfeld - Starosta Grajewski, Tomasz Cebeliński - Wicestarosta Grajewski, przy kontrasygnacie Marii Jasińskiej - Skarbnika Powiatu, w siedzibie Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie podpisali umowę o udzielenie powiatowi dotacji celowej. Kwota w wysokości 56.250,00 zł zostanie przekazana II Liceum Ogólnokształcącemu w Grajewie, funkcjonującemu w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie.

 • Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Grajewo - GRUDZIEŃ 2018 r.

  Miniaturka artykułu
  2018-11-27 13:45:01

  Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Grajewo - GRUDZIEŃ 2018 r.

 • Zostań żołnierzem czynnej służby wojskowej

  Miniaturka artykułu
  2018-11-22 11:20:55

  Starosta Grajewski i Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży zapraszają ochotników, mieszkańców powiatu grajewskiego do odbycia służby przygotowawczej (przeszkolenie wojskowe), której odbycie uprawnia do powołania do zawodowej służby wojskowej.