Strona Główna

Lista aktualności

 • Komunikat

  Miniaturka artykułu
  2018-07-30 13:08:06

  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Grajewie informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 roku, o godz. 17:00 na okres jednej minuty zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. System alarmowania zostanie uruchomiony na terenie całego województwa podlaskiego, w tym 14 punktów alarmowych zlokalizowanych na terenie naszego powiatu.

 • Będzie lądowisko dla śmigłowców

  Miniaturka artykułu
  2018-07-25 15:23:32

  Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie otrzymał dotację ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „ Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych”.

 • Decyzja o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie z dnia 23.07.2018r.

  Miniaturka artykułu
  2018-07-23 12:21:39

  Na podstawie art.8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), po wszczęciu postępowania z urzędu orzekam: uznać za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0016 Zalesie gmina Wąsosz oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 259 o powierzchni 0,1413 ha stanowiącą drogę.

 • Bon na szkolenie - aktualności

  Miniaturka artykułu
  2018-07-18 14:15:43

  W ramach zintegrowanego projektu pn. "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Starosta Grajewski podpisał 123 umowy o finansowanie kosztów kształcenia.

 • Dyrekcja szpitala informuje

  Miniaturka artykułu
  2018-07-18 13:09:40

  Uprzejmie informuję, że od lipca 2018 roku lecznictwo psychiatryczne na terenie powiatu grajewskiego funkcjonuje na nowych zasadach w ramach programu pilotażowego Ministerstwa Zdrowia.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Miniaturka artykułu
  2018-07-17 11:21:57

  Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, utworzono na terenie powiatu grajewskiego 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP).

 • Znamy wyniki matur w powiecie

  Miniaturka artykułu
  2018-07-17 10:38:29

  Publikujemy zestawienie dotyczące wyników matur w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu grajewskiego przygotowane przez dyrektorów szkół.

 • Święto 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej

  Miniaturka artykułu
  2018-07-16 14:23:49

  „Bo w sercu ułana, gdy je położysz na dłoń, na pierwszym miejscu jest panna, przed nią tylko koń”.

 • Ponad kilometr nowej drogi w Biebrzy

  Miniaturka artykułu
  2018-07-13 12:12:28

  Dziś w Starostwie Powiatowym w Grajewie została podpisana umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza”.