Strona Główna

Lista aktualności

 • Zaproszenie na Święto Dziękczynienia za Plony

  Miniaturka artykułu
  2017-09-06 08:18:19

  Starosta Grajewski, Burmistrz Rajgrodu, Proboszcz Parafii p.w. NNMP w Rajgrodzie mają zaszczyt zaprosić mieszkańców powiatu i gości na Powiatowe i Parafialne Święto Dziękczynienia za Plony w dniu 10 września 2017r. w Rajgrodzie.

 • Starosta Grajewski przyzna 445 „Bonów na szkolenie” dla mieszkańców powiatu

  Miniaturka artykułu
  2017-09-01 19:28:45

  W ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Całkowita wartość projektu opiewa na 30 mln zł, dofinansowanie to 27 mln zł.

 • Obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej

  Miniaturka artykułu
  2017-09-01 19:12:31

  Dokładnie 78 lat temu, 1 września 1939 r., wojska niemieckie przekroczyły granice Polski. Rozpoczął się największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości. W tym dniu w wielu ludziach, na nowo odżywają bolesne wspomnienia o czasach przemocy, bezsilności, wspomnienia utraconych najbliższych członków rodziny, krewnych i przyjaciół oraz utraty ojczyzny.

 • Odbiór drogi Wypychy-Dusze

  Miniaturka artykułu
  2017-08-29 09:53:24

  Powiat Grajewski informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2017 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy – Dusze” w km 0+900÷3+020, którego Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o., ulica Robotnicza 4,19-203 Grajewo.

 • Spotkanie informacyjne WOT

  Miniaturka artykułu
  2017-08-28 08:16:56

  W piątek 25 sierpnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Grajewie odbyło się spotkanie z osobami zainteresowanymi służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej. W spotkaniu uczestniczyło około 40 osób. Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży zapoznał zebranych z wymogami jakie muszą spełniać kandydaci do służby w wojskach OT oraz przyjął wnioski od ochotników.

 • Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Grajewo

  Miniaturka artykułu
  2017-08-25 13:40:55

 • Regionalny System Ostrzegania

  Miniaturka artykułu
  2017-08-23 09:29:39

  Regionalny System Ostrzegania to aplikacja alarmowa, dzięki której komunikaty o potencjalnych zagrożeniach i klęskach żywiołowych pojawiają się na ekranach telewizorów w kanałach TVP, telegazecie oraz w specjalnej aplikacji na smartfony.

 • Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grajewie

  Miniaturka artykułu
  2017-08-22 14:29:20

  Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470, z 2016 r. poz. 1605 i z 2017 r. poz. 1521) zarządza się, co następuje:

 • Nabór na kandydatów Wojskowej Obrony Terytorialnej /WOT/

  Miniaturka artykułu
  2017-08-18 10:56:32

  W dniu 25.08.2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Grajewie, ul. Strażacka 6A odbędzie się spotkanie w celu pozyskania ochotników do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej /WOT/. W ramach spotkania przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży przedstawi zasady naboru do WOT oraz przyjmie wnioski od ochotników.