Strona Główna

Lista aktualności

 • Nie będą straszyły

  Miniaturka artykułu
  2017-12-06 13:35:44

  Rozpoczęła się rozbiórka dwóch budynków zlokalizowanych przy ul Kolejowej w Grajewie. Budynek, w którym znajdowała się kasa biletowa oraz dugi – pustostan nie będą już straszyły ani zagrażały bezpieczeństwu.

 • 5 milionów złotych na bony szkoleniowe dla dorosłych

  Miniaturka artykułu
  2017-12-04 14:35:51

  Od 1 grudnia br. mieszkańcy powiatu grajewskiego mogą rejestrować się do projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają „Bony na szkolenie”, w ramach których będą mogli uczestniczyć w kursach m.in. takich jak:

 • Likwidacja barier w Starostwie

  Miniaturka artykułu
  2017-12-01 10:33:40

  Powiat Grajewski informuje, iż w dniu 29 listopada 2017 r. dokonano odbioru końcowego zadanie inwestycyjnego p.n.: ”Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Grajewie” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

 • Harmonogram dyżurów aptek - grudzień 2017r.

  Miniaturka artykułu
  2017-11-30 09:59:10

 • Co z tą maturą w Powiecie Grajewskim?

  Miniaturka artykułu
  2017-11-29 10:48:55

  Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych typu liceum ogólnokształcące i technikum, aby uzyskać świadectwo dojrzałości, zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu maturalnego. Absolwenci muszą przystąpić do egzaminów o charakterze ustnym i pisemnym – w zakresie przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Od roku 2015 absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zdają egzamin maturalny w nowej formule.

 • Przyrzeczenie uczniów klasy mundurowej

  Miniaturka artykułu
  2017-11-27 07:56:26

  20 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie odbyło się przyrzeczenie uczniów klasy mundurowej, które jednocześnie było to 20-stym Jubileuszowym Przyrzeczeniem Strzeleckim.

 • Z Ełku do Białegostoku krócej o około 30 minut

  Miniaturka artykułu
  2017-11-23 14:12:30

  We wtorek 21 listopada 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Grajewie odbyło się spotkanie Starosty Powiatu Grajewskiego Pana Zygmunta Kruszyńskiego i Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Pani Elżbiety Karwowskiej z przedstawicielami Polskich Kolei Państwowych S.A w osobach: Dyrektora Projektu Pani Katarzyny Ziarkowskiej, Dyrektora Projektu Pana Kazimierza Peryta oraz Kierownika Kontraktu Pana Bartłomieja Sokoła .

 • Konkurs Nieodpłatna Pomoc Prawna

  Miniaturka artykułu
  2017-11-17 10:18:33

  Zarząd Powiatu Grajewskiego uchwałą nr 162/616/17 z dnia 31 października 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Grajewskiego w 2018 r. Kwota jaką powiat przeznaczył na realizację zadania to 60 725,88 zł.

 • Informacja o rejestracji pojazdów

  Miniaturka artykułu
  2017-11-16 12:52:00

  W związku z wdrożeniem w dniu 13 listopada 2017r. systemu CEPiK 2,0 (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazd występują problemy z realizacją wniosków mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów.