countdown

Strona Główna

Lista aktualności

 • Decyzja o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie z dnia 23.07.2018r.

  Miniaturka artykułu
  2018-07-23 12:21:39

  Na podstawie art.8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), po wszczęciu postępowania z urzędu orzekam: uznać za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0016 Zalesie gmina Wąsosz oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 259 o powierzchni 0,1413 ha stanowiącą drogę.

 • Bon na szkolenie - aktualności

  Miniaturka artykułu
  2018-07-18 14:15:43

  W ramach zintegrowanego projektu pn. "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Starosta Grajewski podpisał 123 umowy o finansowanie kosztów kształcenia.

 • Dyrekcja szpitala informuje

  Miniaturka artykułu
  2018-07-18 13:09:40

  Uprzejmie informuję, że od lipca 2018 roku lecznictwo psychiatryczne na terenie powiatu grajewskiego funkcjonuje na nowych zasadach w ramach programu pilotażowego Ministerstwa Zdrowia.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Miniaturka artykułu
  2018-07-17 11:21:57

  Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, utworzono na terenie powiatu grajewskiego 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP).

 • Znamy wyniki matur w powiecie

  Miniaturka artykułu
  2018-07-17 10:38:29

  Publikujemy zestawienie dotyczące wyników matur w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu grajewskiego przygotowane przez dyrektorów szkół.

 • Święto 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej

  Miniaturka artykułu
  2018-07-16 14:23:49

  „Bo w sercu ułana, gdy je położysz na dłoń, na pierwszym miejscu jest panna, przed nią tylko koń”.

 • Ponad kilometr nowej drogi w Biebrzy

  Miniaturka artykułu
  2018-07-13 12:12:28

  Dziś w Starostwie Powiatowym w Grajewie została podpisana umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza”.

 • Ćwiczenia taktyczne 3 klp. na terenie powiatu

  Miniaturka artykułu
  2018-07-11 13:30:22

  W dniu 14.07.2018 r. na terenie Powiatu Grajewskiego odbędą się ćwiczenia taktyczne 3 kompanii lekkiej piechoty z Łomży, mające na celu zapoznanie z terenem, który jest Stałym Rejonem Odpowiedzialności (SRO) 3klp.

 • Dobre wyniki maturzystów z LO im M.Kopernika w Grajewie

  Miniaturka artykułu
  2018-07-05 13:44:17

  Tegoroczna matura za nami. Znamy też jej wyniki. Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Grajewie uzyskali wyniki , które z ogromnej większości przedmiotów są lepsze od średnich wyników licealistów z Podlasia i tych osiągniętych w skali kraju.