Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim

 

Powiat Grajewski przystąpił do realizacji projektu partnerskiego p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III  Kompetencje i Kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 Okres realizacji:                       od 01.03.2021 r. 
                                                  do 31.12 2023 r.

 Wartość projektu:                     2 989 543,49 zł

 Dofinansowanie:                      2 839 696,29 zł

 Lider projektu:                       SYNTEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

 Partner projektu:                   Powiat Grajewski

Realizatorami projektu jest 5 szkół kształcenia zawodowego z powiatu grajewskiego, tj. Zespół Szkół im. Ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie, Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, Zespół Szkół nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 placówkach kształcenia zawodowego z Powiatu Grajewskiego poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego w 5 szkołach dla 269 uczniów (min. 37% to dziewczęta), uwzględniającego sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 31 nauczycieli, do końca 2023 r. Cel zostanie osiągnięty dzięki ścisłej współpracy szkół z pracodawcami.

Uczestnikami projektu będzie 269 uczniów z kierunków: technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik ekonomista, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, kucharz oraz 31 nauczycieli.

Projekt zakłada:

 1/ tworzenie w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez ich doposażenie,

W ramach realizacji zadania zostaną doposażone 4 pracownie  komunikacji w j. obcym

 • dla zawodu technik pojazdów samochodowych

dot. ZS w Szczuczynie

 • dla zawodu technik budownictwa

dot. ZS w Wojewodzinie

 • dla zawodu technik informatyk

dot. ZS w Niećkowie, ZS nr 2 w Grajewie

 2/ wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki, j. polskiego i j. angielskiego
 • zakup materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych

dot. ZS w Szczuczynie, ZS w Wojewodzinie, ZS w Niećkowie, ZS nr 2 w Grajewie, ZS Specjalnych

 

3/ podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych przez uczniów – druk 3d,

W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzone następujące szkolenie:

 • programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D

dot. ZS w Szczuczynie, ZS w Niećkowie, ZS nr 2 w Grajewie

 4/ pomoc stypendialną dla uczniów i słuchaczy szczególnie uzdolnionych także w zakresie przedmiotów zawodowych,

W ramach realizacji zadania zostaną przyznane stypendia dla uczniów ZS w Wojewodzinie, ZS w Niećkowie i ZS nr 2 w Grajewie ze średnią ocen powyżej 4.00.

 5/ doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i dostosowanie go do najnowszych trendów i technologii w danej branży,

W ramach realizacji zadania zostaną przeprowadzone szkolenia i kursy dla nauczycieli:

 • programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D

dot. ZS w Szczuczynie, ZS w Niećkowie, ZS nr 2 w Grajewie

 • przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia

dot. ZS w Niećkowie, ZS nr 2 w Grajewie, ZS Specjalnych

 • planowanie tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketingu) - 3D

dot. ZS w Szczuczynie, ZS w Niećkowie, ZS nr 2 w Grajewie

 • programowanie witryn internetowych

dot. ZS w Szczuczynie, ZS w Wojewodzinie

 • projektowanie grafiki komputerowej

dot. ZS w Wojewodzinie

 6/ podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych przez uczniów – przygotowywanie potraw,

W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzone następujące szkolenie:

 • przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia

dot. ZS w Wojewodzinie, ZS w Niećkowie, ZS nr 2 w Grajewie, ZS Specjalnych

 7/ podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych przez uczniów – montowanie stolarki budowlanej,

W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzone następujące szkolenie:

 • montowanie stolarki budowlanej

dot. ZS w Wojewodzinie

 8/ podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych przez uczniów – prowadzenie obsługi biura,

W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzone następujące szkolenie:

 • prowadzenie obsługi biura

dot. ZS w Szczuczynie, ZS nr 2 w Grajewie

 9/ podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych przez uczniów – programowanie witryn internetowych,

W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzone następujące szkolenie:

 • programowanie witryn internetowych

dot. ZS w Szczuczynie, ZS w Wojewodzinie, ZS nr 2 w Grajewie

 10/ podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych przez uczniów – prawo jazdy,

W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzony kurs:

 • prawo jazdy kat. „B”

dot. ZS w Szczuczynie, ZS w Wojewodzinie, ZS w Niećkowie, ZS nr 2 w Grajewie, ZS Specjalnych

 

 

 

Dodana: 25 styczeń 2021 12:13

Zmodyfikowana: 25 styczeń 2021 12:13