Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźniczych
i łownych oraz mięsa z tych zwierząt w obwodach badania zwierząt rzeźnych oraz ich mięsa na obszarze Powiatu Grajewskiego.

1. Obwód badania zwierząt rzeźnych i łownych oraz ich mięsa Nr 1 w Grajewie

lek. wet. Jerzy Borawski

2. Obwód badania zwierząt rzeźnych i łownych oraz ich mięsa Nr 2 w Grajewie

lek. wet. Krzysztof Nowicki

3. Obwód badania zwierząt rzeźnych i łownych oraz ich mięsaw Rajgrodzie

lek. wet. Andrzej Grądzki

4. Obwód badania zwierząt rzeźnych i łownych oraz ich mięsa w Szczuczynie

lek. wet. Marek Cieciuch

5. Obwód badania zwierząt rzeźnych i łownych oraz ich mięsa w Wąsoszu

lek. wet. Waldemar Wszeborowski

6. Obwód badania zwierząt rzeźnych i łownych oraz ich mięsa w Radziłowie

lek. wet. Włodzimierz Grądzki

Dodana: 10 grudzień 2010 00:00

Zmodyfikowana: 10 grudzień 2010 15:10