Stanowisko Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie budowy drogi ekspresowej  S-16  Ełk (S61) – Grajewo – Mońki – Knyszyn (S19)

(łącznika dróg via Baltica i via Carpatia)

            Rada Powiatu Grajewskiego popiera postulaty mieszkańców powiatu grajewskiego, monieckiego, ełckiego i zwraca się z prośbą o utrzymanie w rządowych planach budowy drogi ekspresowej S-16 
Ełk - Grajewo - Mońki - Knyszyn (łącznika dróg via Baltica i via Carpatia).

Propozycja budowy tego połączenia komunikacyjnego znalazła się wśród przedłożonych przez ministra infrastruktury i budownictwa i przyjętych przez rząd, zmian w rozporządzeniu w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Powyższa sieć została właśnie uzupełniona m.in. o drogę ekspresową S-16  Ełk (S61) – Knyszyn (S19), jako łącznik dróg via Baltica i via Carpatia.

Jest to jedna z najważniejszych inwestycji dotyczących trasy via Baltica i najważniejszych inwestycji dla rozwoju powiatów: grajewskiego, monieckiego, ełckiego i sąsiednich powiatów województwa podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Wykonanie tej drogi w ogromnej mierze zastąpi brak obwodnicy Grajewa oraz złagodzi pominięcie naszego miasta przy ustalaniu trasy via Baltica. Droga ta jest także niezbędna jako łącznik dróg ekspresowych via Baltica i via Carpatia, co słusznie zostało zauważone w zmianach rozporządzenia.

            Wybudowanie trasy, o której mowa, w przyszłości zadziała na korzyść miast leżących przy tej trasie tj.: Grajewa, Moniek, Knyszyna i Ełku, przyczyni się do rozwoju tego regionu, usprawni połączenia komunikacyjne na trasie Białystok-Ełk, poprawi również dostępność komunikacyjną dla mieszkańców krajów Europy oraz województwa podlaskiego z jeziorami mazurskimi i polskim morzem.

            Swój niepokój związany z wprowadzeniem tej inwestycji wyraziło miasto Suwałki oraz miasto Augustów. Nie zgadzamy się z argumentami władz tychże miast, które to nie zostały przecież pominięte przy inwestycji via Baltica. Transport drogowy przeniesie się w dużej mierze na tę ważną drogę. Trudno też brać poważnie pod uwagę argumenty związane z ochroną środowiska, skoro przez okolice Biebrzańskiego Parku Narodowego odbywa się obecnie cały ruch kołowy i kolejowy między Ełkiem
i Białymstokiem. 

 

 

          Przewodniczący

Rady Powiatu Grajewskiego

 

    Stanisław Kossakowski

 

Dodana: 7 grudzień 2016 08:47

Zmodyfikowana: 7 grudzień 2016 08:47