W dniu 01.12.2016 roku o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie odbyło się pierwsze spotkanie powołanego przez Starostę Grajewskiego Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Grajewskim na lata 2017-2025.

W spotkaniu wzięli udział wszyscy członkowie Zespołu. Otwarcia spotkania dokonała Pani Anna Maria Świderska – Kierownik Centrum i Przewodnicząca Zespołu. Następnie wszyscy zostali przywitani przez Pana Starostę – Zygmunta Kruszyńskiego - dokonał on wprowadzenia w problematykę zagrożeń społecznych, których analiza jest tak ważna do sporządzenia właściwej Strategii dla Powiatu Grajewskiego na przyszłe lata.

Następnie głos zabrał Pan Zygmunt Klimczuk - doradca ROPS Białystok d.s opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych. Przedstawił cały proces tworzenia właściwie zbudowanej Strategii opartej na nowych standardach i wymaganiach. Dla przedstawicieli poszczególnych instytucji zostały przekazane pisma z prośbą o udzielenie informacji – danych charakteryzujących powiat w ostatnich latach. Zostały też zapowiedziane kolejne spotkania Zespołu, które będą służyły etapowemu przygotowywaniu dokumentu – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Grajewskim na lata 2017-2025.

Dodana: 8 grudzień 2016 13:52

Zmodyfikowana: 8 grudzień 2016 13:52