W dniu 17 listopada 2016 r. dokonano odbioru robót związanych z realizacją zadania „Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk w ciągu drogi powiatowej nr 1820B w km 6+201”. Roboty były realizowane w terminie od 30.08.2016 r. do 07.11.2016 r. przez  firmę EKODROM Sp. z o.o., ul. Mirabelki 25,16-300 Augustów.

Przebudowa przepustu polegała na wykonaniu odtworzenia trasy i punktów pomiarowych wraz z robotami rozbiórkowymi, wykonaniu niezbędnych wykopów i nasypów, wykonaniu przepustu dwuotworowego łukowo-kołowego z rur stalowych, karbowanych, podbudowy z kruszywa łamanego wraz z nawierzchnią bitumiczną, ustawieniu barier ochronnych stalowych jednostronnych oraz barier zabezpieczających wraz z uzupełnieniem poboczy.

Wartość wykonanych robót  to kwota  153 780,69 zł, w tym środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z budżetu państwa  87 260,00 zł.

Dodana: 25 listopad 2016 13:49

Zmodyfikowana: 25 listopad 2016 13:51