W dniu 3 października 2016r w Gabinecie dyrektora ZOL odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie. Spotkanie przeprowadził przewodniczący Rady Społecznej Pan Zygmunt Kruszyński - Starosta Grajewski.

Rada Społeczna Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie pozytywnie zaopiniowała plan finansowy. W czasie spotkania poruszane były bieżące sprawy z działalności ZOL. Dyrektor Pani Elżbieta Niklińska udzielała odpowiedzi na zadane pytania i uwagi członków Rady Społecznej. Na zakończenie posiedzenia serdecznie podziękowała za wsparcie finansowe ze strony samorządu. Podziękowania skierowała również do Radnego Powiatu Grajewskiego Pana Janusza Marcinkiewicza za pomoc w pozyskaniu sprzętu od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dzięki któremu, poprawiły się warunki hospitalizacji. Serdeczne podziękowania otrzymał również Burmistrz Miasta Szczuczyn  Pan Artur Kuczyński za przekazane środki na modernizację pomieszczeń księgowości w części administracyjnej budynku ZOL, w kwocie 31 500,00 zł.

Porządek posiedzenia:

1.Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

2.Aktualna sytuacja finansowa ZOL w Szczuczynie – stan na 31.08.2016r.

3.Przyjęce uchwały w sprawie zaopiniowania korekty Planu Finansowego ZOL w Szczuczynie na 2016r.

4.Sprawy różne

Dodana: 4 październik 2016 12:04

Zmodyfikowana: 4 październik 2016 12:04