W środę 26 października 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Grajewie pod przewodnictwem starosty grajewskiego Pana Zygmunta Kruszyńskiego, odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W trakcie posiedzenia komisji analizowano zagrożenia wynikające z niesprzyjających warunków atmosferycznych w okresie zimowym oraz podejmowanie działań profilaktycznych . Wiodącym tematem była kwestia związana z możliwościami udzielania pomocy i wsparcia osobom potrzebującym. W temacie wypowiadali się kierownicy gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej. W części poświęconej realizacji postulatów zgłoszonych podczas debaty społecznej nt. bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu i funkcjonowania „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa”, sprawozdanie złożył Komendant KPP w Grajewie mł. insp. Wiesław Mursztyn.

Komisja pozytywnie oceniła stan bezpieczeństwa na terenie powiatu grajewskiego, podkreślając również istotę wzajemnej bardzo dobrej współpracy służb, inspekcji i straży z samorządami terytorialnymi oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć funkcjonariuszy policji z ośrodkami pomocy społecznej.

Dobra współpraca i szybka interwencja służb zapobiegły w okresie ostatniej zimy przypadkom zgonów na skutek wyziębienia organizmu.

Na zakończenie podziękowania wszystkim dyrektorom oraz komendantom jednostek za wyjątkową owocną współpracę złożył Starosta Grajewski Pan Zygmunt Kruszyński.

Dodana: 27 październik 2016 08:50

Zmodyfikowana: 27 październik 2016 08:50