W piątek 23 września 2016 roku odbyło się oficjalne otwarcie przebudowanej ulicy Robotniczej w Grajewie. Zadanie inwestycyjne o nazwie „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul. Robotniczej” zrealizowano w  ramach  „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz przy udziale środków finansowych Powiatu  Grajewskiego i największych lokalnych zakładów. Z inicjatywy Powiatu Grajewskiego i Miasta Grajewo w 2008 roku przystąpiono do opracowania dokumentacji na powyższe zadanie. Samorządy działając solidarnie i  przy udziale przedsiębiorców wspólnie modernizowały infrastrukturę drogową tej części miasta. W 2010 roku zrealizowano I-etap tj. przebudowano część   ulicy  Elewatorskiej oraz ulicę Braci Świackich, a w roku 2011 część ulicy Robotniczej i Wiórowej wraz z dwoma rondami.

W uroczystości otwarcia z ramienia Powiatu Grajewskiego uczestniczyli Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Pani Alicja Rutkowska i Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Pan Stanisław Kossakowski oraz radni Powiatu Grajewskiego Pan Jan Zawadzki i Pan Waldemar Wieczorek.

Uroczystość otwarcia ulicy Robotniczej była połączona z otwarciem w zakładzie Pfleiderer MDF Sp. z o. o. w Grajewie nowej linii do lakierowania i szlifowania z urządzeniami do cięcia. Uczestników uroczystości zaproszono do zwiedzania hali wyposażonej w nową linię lakierniczą. Wykonane przedsięwzięcie to część realizowanego przez Pfleiderer Grajewo S.A. programu inwestycyjnego 4Pack Project.

Dodana: 27 wrzesień 2016 11:06

Zmodyfikowana: 27 wrzesień 2016 11:06