Od dzisiaj można będzie przejeżdżać przez odnowiony most w Szymanach, który stanowi połączenie komunikacyjne z miejscowością Koszarówka oraz  drogą wojewódzką nr 65. W dniu 3 października 2016 roku władze samorządowe oraz wykonawca prac remontowych firma Pana Ireneusza Toczyłowskiego z Łomży podpisały protokół odbioru zadania inwestycyjnego p.n.:,, Remont bieżący mostu w m.Szymany”. Wartość robot budowlanych wyniosła ogółem 185 007,01 zł w tym dofinansowanie w wysokości 50% otrzymano z budżetu Gminy Grajewo.

Inwestycje odebrała komisja w składzie Pan Jan Julian Połonowicz, Pani Ewa Cybula w obecności Starosty Grajewskiego Pana Zygmunta Kruszyńskiego, Wicestarosty Powiatu Grajewskiego Pani Alicji Rutkowskiej, Wójta Gminy Grajewo Pana Stanisława Szletera, Inspektora Nadzoru Jarosława Olszewskiego przy udziale wykonawcy Pana Ireneusza Toczyłowskiego. Wizytacji nowo wyremontowanego mostu dokonali również Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Pan Waldemar Wieczorek oraz Radna Gminy Grajewo a jednocześnie Sołtys Wsi Szymany Pani Beata Zwolińska.

Most charakteryzuje się stabilnością i bezpieczeństwem, które przy tego typu obiektach są niezbędne. Stara przeprawa stanowiła już zagrożenie dla bezpieczeństwa, nie wpływała też pozytywnie na walory estetyczne okolicy. Celem realizowanej inwestycji było przede wszystkim przywrócenie obiektu do należytego stanu technicznego. W ramach przeprowadzonych prac wymieniono podkład drewniany mostu, podparcia dźwigarów, ułożono nową nawierzchnię z asfaltu lanego oraz oczyszczono powierzchnię konstrukcji stalowej dźwigarów oraz stężeń i zabezpieczono przed korozją.

Starosta Powiatu Grajewskiego Pan Zygmunt Kruszyński dziękował wykonawcy za dobrą współpracę oraz wyraził radość z terminowego zakończenia remontu. Przekazał na ręce Pani Sołtys Beaty Zwolińskiej podziękowania dla mieszkańców miejscowości Szymany za cierpliwe znoszenie wszystkich uciążliwości tej inwestycji. Podkreślał również zgodne współdziałanie powiatu oraz gminy, bo przecież zgoda buduje i to powiedzenie się sprawdziło. Wyraził nadzieję na równie efektywne współdziałanie przy innych projektach.

Dodana: 4 październik 2016 12:17

Zmodyfikowana: 4 październik 2016 12:17