Kampania skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej. Każdy z nas w pewnej chwili może stać się pacjentem dlatego tak ważne jest, aby wiedział jak. poradzić sobie w polskiej służbie zdrowia. Niestety wiedza Polaków o prawach pacjenta jest nadal, niewystarczająca i wielu z nich nie ma świadomości, że przysługuje im szereg możliwości dochodzenia swoich praw, w tym także pomoc wyspecjalizowanych instytucji Przede wszystkim jest to instytucja Rzecznika Praw Pacjenta – centralny organ rządowy, który w 2009 r. został powołany w celu ochrony praw pacjenta.

Druga Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" ruszyła we wrześniu 2015 r. Kampania składa się z 3 odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej.

Odcinek 1

 

opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Odcinek 2

 

opowiada o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Odcinek 3

 

opowiada o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej

 

Dodana: 25 październik 2016 09:47

Zmodyfikowana: 25 październik 2016 09:47