Konkurs "Inicjatywa Społeczna Roku 2009"

Przekazywanie przez podatników organizacjom społecznym jednego procenta stanowi jedną z najcenniejszych w ostatnich latach zdobyczy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
Organizacje pożytku publicznego dzięki swemu oddolnemu charakterowi, trafniej oceniają bieżące problemy społeczne oraz są w stanie sprawniej na nie reagować. Często poza działalnością charytatywną rozwiązują wiele innych ważnych społecznie kwestii. Działalność ta nigdy nie byłaby tak skuteczna, gdyby nie wsparcie 1% przekazywane przez świadomych obywateli.
Jednocześnie informuję iż, Wojewoda Podlaski ogłosił konkurs „Inicjatywa Społeczna Roku 2009" pod honorowym patronatem Pana Jarosława Dudy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Konkurs adresowany jest organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego. Celem konkursu jest promowanie działań organizacji, które swoim zaangażowaniem dają przykład innym działając na rzecz rozwoju społeczności lokalnej (gminy, powiatu, regionu) kształtują zasady współżycia społecznego oraz integrują społeczność.
Konkurs obejmuje następujące bloki tematyczne: edukacyjne i sportowe, na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego, z zakresu polityki społecznej, na rzecz ochrony środowiska. Termin składania ofert rozpoczął się 26 stycznia 2010 r. i upływa z dniem 26 lutego 2010 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie: www.wojewodapodlaski.pl Uroczysta Gala Społecznej Inicjatywy Roku 2009 odbędzie się na przełomie marca i kwietnia 2010 r.
Informacji związanych z kampanią promującą 1% oraz Konkursem „Inicjatywa Społeczna   Roku   2009",   udziela   Dorota   Moroz-Mojsiuszko   Pełnomocnik   Wojewody do Spraw Organizacji  Pozarządowych kontakt: 085-743-95-26 adres mailowy inicjatywaspoleczna@bialystok.uw.gov.pl   

Dodana: 18 luty 2010 00:00

Zmodyfikowana: 18 luty 2010 09:13