Wersja do druku

Uchwała Zarządu Nr 70/278/16 z dnia 2016-04-28 w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; z zakresu kultury fizycznej; z zakresu różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego