Wersja do druku

W dniu 21 kwietnia 2017 r. Starosta Grajewski  Zygmunt Kruszyński zorganizował spotkanie poświęcone ustaleniu harmonogramu obchodów świąt i patriotycznych uroczystości rocznicowych na terenie powiatu w 2017r. oraz współdziałania w tym zakresie z przedstawicielami różnych środowisk. W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele środowisk i organizacji kombatanckich oraz szkół i organizacji współpracujących. W trakcie spotkania ustalono  harmonogram  obchodów  świąt i uroczystości patriotycznych  w  2017r.  Przedstawiciele organizacji kombatanckich zasygnalizowali problem braku możliwości udziału w  uroczystościach  ze swoimi sztandarami, z uwagi na wiek  i  zdrowie nielicznych członków tych  organizacji. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest przejęcie sztandarów przez grajewską młodzież - uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  Starosta Grajewski  zobowiązał  się  do pomocy w  rozwiązaniu  tego  problemu.

Zachęcamy serdecznie Państwa - mieszkańców powiatu oraz  gości do udziału w tych uroczystościach. 

Wielki Polak-patriota ks. Prymas Stefan Wyszyński przestrzega  „Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się  wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez  przyszłości. Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się”.

Naszym więc obowiązkiem jest pamięć  o  ludziach  i  ich  czynach  dla  Ojczyzny.