Wersja do druku

 

      Szanowni Rolnicy,

Hodowcy zwierząt gospodarskich

 

Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarne powiatu grajewskiego oraz bezwzględną konieczność przestrzegania obowiązujących przepisów prawa przypominam o konieczności zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii   w Grajewie zamiaru dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny. Wzór powiadomienia jest dołączony do niniejszej ulotki.

Przypominam ponadto, że powstające przy uboju cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 (SRM) ze względu na profilaktykę przeciw chorobie szalonych krów powinny być oddzielone od tuszy i przekazane do zbiornicy lub zakładu utylizacyjnego kategorii 1.

Do ubocznych produktów kategorii 1 zaliczamy:

W odniesieniu do bydła do 6 miesiąca życia:

- migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy wraz z krezką.

W odniesieniu do owiec i kóz:

- czaszkę zawierającą mózg i gałki oczne, migdałki oraz rdzeń kręgowy zwierząt w wieku powyżej 12 miesięcy lub tych które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła; oraz

- śledzionę i jelito kręte zwierząt w każdym wieku.

 

POGOTOWIE UTYLIZACYJNE   

Struga SA

Telefon 52 351 10 39  •  668 570 592 (przez całą dobę)

ODDZIAŁ REGIONALNY Olecko  telefon  87 523 46 73  •  87 520 20 51

(w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00)  604 519 995 (przez całą dobę)

 

Energo Util  Nowa Wieś

87 620 38 58

 

Ponadto informuję, że przy składaniu powiadomienia o zamiarze dokonania uboju na terenie gospodarstwa cieląt, owiec i kóz będą wydawane bezpłatnie oznakowane czarne foliowe worki do przechowywania SRM.

W przypadku uboju trzody chlewnej obowiązuje telefoniczne zgłoszenie uboju bez przekazywania informacji pisemnej. Ze względu na zagrożenie afrykańskim pomorem świń (powiat grajewski objęty jest obszarem zagrożenia ASF) od każdej sztuki pobiera się krew w celu wykluczenia choroby. Po otrzymaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego, w ciągu 24 godzin przed planowanym ubojem lekarz weterynarii przeprowadza obowiązkowe badanie przed ubojowe. Po uboju zaś przeprowadza się badanie tuszy połączone z badaniem na włośnie. Koszty badania laboratoryjnego krwi pokrywane są z budżetu państwa, rolnik płaci jedynie za badanie mięsa.

Prawidłowość zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego powstających w trakcie uboju cieląt na własne potrzeby  w gospodarstwie oraz badanie świń będzie kontrolowane przez Inspekcję Weterynaryjną.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie Józef Matyskieła