Wersja do druku

 

Starostwo Powiatowe w Grajewie

Ul. Strażacka 6B

19-200 Grajewo

tel./fax 86 273-84-63/62

BIP: http://bip.starostwograjewo.pl

E-mail: starostwograjewo@poczta.onet.pl

Załatw Sprawę:


Wirtualny spacer po urzędzie

 Materiały Promocyjne do Pobrania

Wirtualny spacer

 

(rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów, jako obszaru zaleznego od rybactwa)

Naucz się udzielać pierwszej pomocy - Gra edukacyjna

Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online

 Piękny film promujący Województwo  Podlaskie do pobrania  na www.wrotapodlasia.pl

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźniczych
i łownych oraz mięsa z tych zwierząt w obwodach badania zwierząt rzeźnych oraz ich
mięsa na obszarze Powiatu Grajewskiego.

 

Program współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 - 2015

 

Informacja o promocji Powiatu Grajewskiego - rozwój turystyki i agroturystyki

 

Inwestycje zrealizowane na terenie Powiatu Grajewskiego w 2013 roku

Harmonogram dyżurów nocnych w aptekach ogólnodostępnych na terenie miasta Grajewo w dni powszednie oraz całodobowych dyżurów w niedziele i dni wolne od pracy

Poradnik o tematyce związanej z wysokimi temperaturami

Informacja o inwestycjach powiatowych zrealizaowanych w 2016r

 

Narada roczna w KP PSP Grajewo

5 lutego 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyła się narada roczna podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu grajewskiego w 2016 r. W pierwszej części narady komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie st. bryg. Andrzej Jabłoński przedstawił funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu w 2016 r. ....

Czytaj...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 14.02.2017

WG.6821.53.2016 (Czytaj-->)

WG.6821.54.2016 (Czytaj-->)

WG.6821.55.2016 (Czytaj-->)

WG.6821.56.2016 (Czytaj-->)

WG.6821.58.2016 (Czytaj-->)

WG.6821.59.2016 (Czytaj-->)

WG.6821.60.2016 (Czytaj-->)

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grajewie

Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarne powiatu grajewskiego oraz bezwzględną konieczność przestrzegania obowiązujących przepisów prawa przypominam o konieczności zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grajewie zamiaru dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny. Wzór powiadomienia jest dołączony do niniejszej ulotki.

Czytaj...

Punkty konsultacyjno-diagnostyczne

Czytaj...

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego

W dniu 01 lutego 2017r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie pod przewodnictwem Starosty Grajewskiego - Zygmunta Kruszyńskiego odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, tematem którego była analiza zagrożeń na terenie powiatu, a w szczególności zagrożenia wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) i wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków...

Czytaj...

Harmonogram dyżurów aptek na terenie Grajewa - luty 2017

Czytaj...

Masza Św. w intencji oświaty

W spotkaniu J.E.Ks.Biskupa Tadeusza Bronakowskiego z pracownikami oświaty i samorządowcami w Zespole Szkół nr 2 im.9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie uczestniczyli: Starosta Grajewski - Zygmunt Kruszyński i Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego - Stanisław Kossakowski. Spotkanie poprzedziła Msza Św. koncelebrowana (ks.dr Zbigniew Pyskło, ks.proboszcz Janusz Strzelczyk, ks.Tomasz Kurek) w Kościele p.w. MBNP w intencji uczniów, nauczycieli, wychowawców i wszystkich pracowników oświaty.

Czytaj...

Konkurs „Zabytek Zadbany”

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków  „Zabytek Zadbany”. Jak co roku adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Czytaj...

Stanowisko GDDKiA w sprawie budowy drogi ekspresowej S-16

W odpowiedzi na pismo z 2 grudnia 2016 r., znak: WO.0002.1.2016, które wpłynęło do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) 7 grudnia 2016 r., przy którym przekazano stanowisko Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie budowy drogi ekspresowej S-16 Ełk (S61) - Grajewo - Mońki - Knyszyn (S19) przedstawiam poniżej stanowisko GDDKiA.

Czytaj...

Dyżury aptek w styczniu 2017

Czytaj...

Komunikat Powiatowej Komisji do Spraw Referendum w Grajewie

Czytaj...

I Memoriał Strzelecki im. Jarosława Augustowskiego

17 grudnia 2016 r. na strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Pieńczykowie, gm.Rajgród, odbył się I Memoriał Strzelecki im.Jarosława Augustowskiego. Celem memoriału było uczczenie pamięci członka i sympatyka ruchu strzeleckiego, b.starosty ś.p.Jarosława Augustowskiego oraz popularyzacja sportu strzeleckiego. W zawodach wzięli udział m.in. samorządowcy, w tym dwóch radnych Rady Powiatu Grajewskiego: Stanisław Kossakowski i Tomasz Krukowski. Strzelano z broni Glock 17 a Sędzią Głównym zawodów był Grzegorz Gardocki.

Czytaj...
 

Powiatowe spotkanie opłatkowe w Wojewodzinie

Okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku są organizowane w grudniu spotkania opłatkowe. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła powiatowemu spotkaniu opłatkowemu, które odbyło się w czwartek, 15 grudnia 2016 roku, w Zespole Szkół im. ks Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie.Na uroczyste opłatkowe spotkanie przybyli radni powiatu grajewskiego, przedstawiciele władz samorządowych ...

Czytaj...

 

Nowy podjazd dla niepełnosprawnych

W dniu 14 grudnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych przy siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w którym uczestniczył Starosta Grajewski Pan Zygmunt Kruszyński.

 

Czytaj...

Ogłoszenie o wszczęciu posepowania adminstracyjnego

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 114 ust. 3 i ust. 4, art. 124 ust. 1 i art. 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) INFORMUJE o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z niżej opisanych nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie Spółce PGE Dystrybucja S.A.

Czytaj...

Spotkanie Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

W dniu 01.12.2016 roku o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie odbyło się pierwsze spotkanie powołanego przez Starostę Grajewskiego Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Grajewskim na lata 2017-2025.W spotkaniu wzięli udział wszyscy członkowie Zespołu. Otwarcia spotkania dokonała Pani Anna Maria Świderska – Kierownik Centrum i Przewodnicząca Zespołu.

Czytaj...

Nowe radiowozy dla policji

W poniedziałek 5 grudnia 2016 roku na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w obecności Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego odbyło się uroczyste przekazanie czterech nowych pojazdów służbowych funkcjonariuszom Policji oraz oddanie do użytku placu wewnętrznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.  W uroczystości z ramienia powiatu wzięli udział Starosta Powiatu Grajewskiego Pan Zygmunt Kruszyński, Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Pani Alicja Rutkowska, Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Pan Stanisław Kossakowski.

Czytaj...

Wizytacja przebudowy drogi powiatowej nr 1802B

Pod koniec listopada br. Starosta Powiatu Grajewskiego Pan Zygmunt Kruszyński dokonał wizytacji trwającej przebudowy drogi powiatowej nr 1802B. Na wizytacji obecni byli również Sekretarz Gminy Grajewo Pan Kazimierz Grabowski, Inspektor Nadzoru Pani Ewa Cybula oraz przedstawiciel wykonawcy Pan Jerzy Kruger. Starosta rozmawiał z kierownikiem robót, robotnikami oraz mieszkańcami. Interesował się głównie postępem robót, a także warunkami pracy w czasie niesprzyjającej pogody.

Czytaj...

Stanowisko Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie budowy drogi ekspresowej  S-16

Rada Powiatu Grajewskiego popiera postulaty mieszkańców powiatu grajewskiego, monieckiego, ełckiego i zwraca się z prośbą o utrzymanie w rządowych planach budowy drogi ekspresowej S-16  Ełk - Grajewo - Mońki - Knyszyn (łącznika dróg via Baltica i via Carpatia). Propozycja budowy tego połączenia komunikacyjnego znalazła się wśród przedłożonych przez ministra infrastruktury i budownictwa i przyjętych przez rząd, zmian w rozporządzeniu w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Powyższa sieć została właśnie uzupełniona m.in. o drogę ekspresową S-16  Ełk (S61) – Knyszyn (S19), jako łącznik dróg via Baltica i via Carpatia.

Czytaj...

Harmonogram dyżurów aptek - grudzień 2016

Czytaj...

Przebudowano przepust drogowy w miejscowości Ławsk

W dniu 17 listopada 2016 r. dokonano odbioru robót związanych z realizacją zadania „Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk w ciągu drogi powiatowej nr 1820B w km 6+201”. Roboty były realizowane w terminie od 30.08.2016 r. do 07.11.2016 r. przez  firmę EKODROM Sp. z o.o., ul. Mirabelki 25,16-300 Augustów. Przebudowa przepustu polegała na wykonaniu odtworzenia trasy i punktów pomiarowych wraz z robotami rozbiórkowymi, wykonaniu niezbędnych wykopów i nasypów, wykonaniu przepustu dwuotworowego łukowo-kołowego...

Czytaj...

Przebudowa drogi 1802B ul.Konopska - Konopki

Na koniec listopada planowane jest zakończenie prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1802B na odcinku ul.Konopska w Grajewie - Konopki. Wykonawcą robót jest wybrana w drodze postępowania przetargowego firma STRABAG Spółka z o.o. z Pruszkowa.  Całkowita wartość zadania wynosi 2 377 266,92 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr 15P/2016 z dnia 04 października 2016 r. w kwocie 1 188 633,46 zł.

Czytaj...

XIII Festiwal Gorących Serc

W dniu 18.11.2016 w Grajewskim Centrum Kultury odbył się XIII Festiwal Gorących Serc zorganizowany przez  Stowarzyszenie „Szkoła naszą szansą” oraz Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II. Do uczestnictwa w festiwalu organizatorzy zaprosili uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu grajewskiego oraz okolic. Festiwal propaguje twórczość osób niepełnosprawnych, ukazuje szerszej publiczności możliwości osób niepełnosprawnych, promuje talenty i wszelkie formy artystyczne jako rodzaje terapii przez sztukę, popularyzuje pracę z osobami niepełnosprawnymi.

Czytaj...

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Waszego Święta - Dnia Pracownika Socjalnego serdecznie Państwa pozdrawiamy  i przekazujemy najserdeczniejsze podziękowania za codzienną, jakże trudną i odpowiedzialną pracę – służbę drugiemu człowiekowi, za wyciągniętą dłoń człowiekowi potrzebującemu, za wrażliwość, cierpliwość i serdeczność  w niesieniu  pomocy, za przyjmowanie na siebie odpowiedzialności  za codzienny „człowieczy los”. To dzięki Waszej specjalistycznej wiedzy i zaangażowaniu osoby i rodziny korzystające z różnych form pomocy społecznej pokonują trudne i kręte dla nich „drogi życia”.

Czytaj...

Informacja KRUS

Czytaj...

Narodowe Święto Niepodległosci w Grajewie

11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Władze samorządowe, przedstawiciele placówek oświatowych i instytucji oraz mieszkańcy Grajewa wzięli udział w oficjalnych obchodach 98 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tradycyjnie obchody rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny w parafii kościoła Trójcy Przenajświętszej w Grajewie.

Czytaj...

Prace remontowe przy KP PSP w Grajewie

Trwają prace związane z przebudową drogi dojazdowej oraz chodników przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – ETAP 3”. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” z Grajewa. W ramach zadania położony zostanie chodnik przed wejściem głównym do budynku głównego KP PSP w Grajewie, wykonany zostanie plac wewnętrzny KP PSP w Grajewie oraz droga dojazdowa.

Czytaj...

Przebudowa ul.Konopskiej w Grajewie

Powiat Grajewski od miesiąca września 2016r realizuje zadanie inwestycyjne p.n.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) – Konopki – Cyprki – Kurki – Tarachy – Bęćkowo – Szczuczyn w km 0+000 – 3+430”. Wykonawcą robót budowlanych jest firma STRABAG Spółka z o.o. z Pruszkowa. Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego z rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 i wsparciu finansowemu udzielonemu powiatowi przez Gminę Grajewo oraz Miasto Grajewo.

Czytaj...
 

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W środę 26 października 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Grajewie pod przewodnictwem starosty grajewskiego Pana Zygmunta Kruszyńskiego, odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W trakcie posiedzenia komisji analizowano zagrożenia wynikające z niesprzyjających warunków atmosferycznych w okresie zimowym oraz podejmowanie działań profilaktycznych . Wiodącym tematem była kwestia związana z możliwościami udzielania pomocy i wsparcia osobom potrzebującym.

Czytaj...

Dyżury aptek w listopadzie 2016

Czytaj...

Zasady udzielania stypendiów edukacyjnych Zarządu Województwa Podlaskiego

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIII/258/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. 2016 r., poz. 3718).

Czytaj...

Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta

Kampania skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej. Każdy z nas w pewnej chwili może stać się pacjentem dlatego tak ważne jest, aby wiedział jak. poradzić sobie w polskiej służbie zdrowia. Niestety wiedza Polaków o prawach pacjenta jest nadal, niewystarczająca i wielu z nich nie ma świadomości, że przysługuje im szereg możliwości dochodzenia swoich praw, w tym także pomoc wyspecjalizowanych instytucji Przede wszystkim jest to instytucja Rzecznika Praw Pacjenta – centralny organ rządowy, który w 2009 r......

Czytaj...

Sacrum et Musica

23 października 2016 r. w Katedrze Łomżyńskiej pw. Św.Michała Archanioła odbyło się uroczyste zakończenie XII Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki "Sacrum et Musica".W trakcie koncertu, Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kameralnej Jan Miłosz Zarzycki wręczył podziękowania za wsparcie finansowe festiwalu m.in.:Zygmuntowi Kruszyńskiemu - Staroście Grajewskiemu,Arturowi Kuczyńskiemu - Burmistrzowi Szczuczyna.

Czytaj...

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego

Dnia 18 października 2016 r. w Szkole Podstawowej w Szczuczynie odbyła się  uroczystość Podsumowania Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych za  rok szkolny 2015/2016. W uroczystości wzięli udział nauczyciele oraz dyrektorzy szkół z terenu powiatu grajewskiego. Przedstawiciele najlepszych szkół odebrali z rąk Starosty Powiatu Grajewskiego Pana Zygmunta Kruszyńskiego, Wicestarosty Powiatu Grajewskiego Pani Alicji Rutkowskiej i Wiceburmistrza Miasta Szczuczyn Pana Krzysztofa Zalewskiego puchary oraz okolicznościowe dyplomy.

Czytaj...

VII Mundurowe Manewry „Zdobywanie Jednostki”

W dniu 20 października 2016 roku na terenie byłej jednostki 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie odbyły się VII Mundurowe Manewry „Zdobywanie Jednostki”. W tegorocznych zawodach wzięło udział 87 uczestników. Do udziału w „MANEWRACH” zgłosiły się między innymi jednostki Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Organizacje Strzeleckie oraz młodzież gimnazjalna.  Powiat Grajewski reprezentowała drużyna pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie w składzie Pan Artur Muczyński, Pan Karol Wiśniewski oraz Pan Damian Bagiński.

Czytaj...

Agro-Podlasie 2016

W piątek 14 października 2016r. w Zespole Szkół w Niećkowie odbyła się XI wojewódzka konferencja „Agro-Podlasie”. Głównym punktem programu była debata dotycząca bieżącej sytuacji w rolnictwie. Na zaproszenie organizatorów przybyli rolnicy, pracownicy firm i instytucji obsługujących rolnictwo oraz reprezentanci wszystkich ugrupowań sejmowych. Z ramienia Powiatu Grajewskiego w konferencji udział wzięli Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Pani Alicja Rutkowska, Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Pan Stanisław Kossakowski oraz Radny Powiatu Grajewskiego Pan  Janusz Marcinkiewicz.

Czytaj...

Powiatowy Dzień Edukacji 2016

W dniu 13 października 2016 r. w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami imprezy byli Starosta Grajewski oraz Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie. Uroczystość uświetnił występ artystyczny w formie skeczu oraz tańca kabaretowego w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Niećkowie.Życzenia pracownikom oświaty złożyli przedstawiciele Rady Rodziców Zespołu Szkół w Niećkowie, Pani Alina Jadwiga Wąż...

Czytaj...

Kondolencje

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Stanisława Wiśniewskiego. Żegnamy żołnierza Armii Krajowej „ps. Wiarus”, kombatanta, wielkiego patriotę i „Dobrego Człowieka”, który dewizie Bóg, Honor, Ojczyzna był wierny do końca.

Łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia najbliższym: żonie, dzieciom i rodzinie zmarłego.

Zarząd i Rada Powiatu Grajewskiego

 

Wywiad z J.Marcinkiewiczem organizatorem WOŚP w Szczuczynie

Uczestniczę w akcji WOŚP od wielu już lat. Jako gospodarz Miejskiego Domu Kultury w Szczuczynie wspólnie z placówkami oświatowymi z terenu gminy Szczuczyn co roku organizuję zbiórki przeprowadzając imprezę towarzyszącą Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szczególne podziękowania kieruję do młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie oraz ich opiekuna Pani Krystyny Koniecko za bezinteresowną pomoc.

Czytaj...

Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B Grajewo (ul. Konopska)

W ramach programu wieloletniego pod nazwą ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Powiat Grajewski, realizuje zadanie inwestycyjne p.n.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) – Konopki – Cyprki – Kurki – Tarachy – Bęćkowo – Szczuczyn w km 0+000 – 3+430”. Całkowita wartość zadania wynosi 2 377 266,92 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr 15P/2016 z dnia 04 października 2016 r. w kwocie 1 188 633,46 zł.

Czytaj...

Fundusze pożyczkowe dla przedsiębiorców

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach informuje, iż w ramach realizowanych projektów, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oferuje przedsiębiorcom z terenu województwa podlaskiego wsparcie w postaci Funduszy Pożyczkowych. Środki z Funduszy przeznaczone są na współfinansowanie w formie pożyczek przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorców z naszego województwa.

Czytaj...

Obowiązujący Harmonogram dyzurów aptek na terenie miasta Grajewo do 02.11.2016

Czytaj...

Czarna Hańcza Rzeką Roku 2016

Czarna Hańcza zwyciężyła w internetowym konkursie na Rzekę Roku 2016 Klubu Gaja. Ta piękna rzeka, której źródła wypływają w otulinie Suwalskiego Parku Krajobrazowego, oczarowała ogromną cześć głosujących internautów, którzy oddali na nią ponad 5000 głosów. Do konkursu została zgłoszona przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną.

Czytaj...

Most w Szymanach już otwarty

Od dzisiaj można będzie przejeżdżać przez odnowiony most w Szymanach, który stanowi połączenie komunikacyjne z miejscowością Koszarówka oraz  drogą wojewódzką nr 65. W dniu 3 października 2016 roku władze samorządowe oraz wykonawca prac remontowych firma Pana Ireneusza Toczyłowskiego z Łomży podpisały protokół odbioru zadania inwestycyjnego p.n.:,, Remont bieżący mostu w m.Szymany”. Wartość robot budowlanych wyniosła ogółem 185 007,01 zł w tym dofinansowanie w wysokości 50% otrzymano z budżetu Gminy Grajewo.

Czytaj...

Posiedzenie Rady Społecznej ZOL w Szczuczynie

Rada Społeczna Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie pozytywnie zaopiniowała plan finansowy. W czasie spotkania poruszane były bieżące sprawy z działalności ZOL, Dyrektor Pani Elżbieta Niklińska udzielała odpowiedzi na zadane pytania i uwagi członków Rady Społecznej. Na zakończenie posiedzenia serdecznie podziękowała za wsparcie finansowe ze strony samorządu. Podziękowania skierowała również do Radnego Powiatu Grajewskiego Pana Janusza Marcinkiewicza za pomoc w pozyskaniu sprzętu od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dzięki któremu, poprawiły się warunki hospitalizacji.

Czytaj...

Otwarcie ulicy Robotniczej w Grajewie

W piątek 23 września 2016 roku odbyło się oficjalne otwarcie przebudowanej ulicy Robotniczej w Grajewie. Zadanie inwestycyjne o nazwie „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul. Robotniczej” zrealizowano w  ramach  „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz przy udziale środków finansowych Powiatu  Grajewskiego i największych lokalnych zakładów.

Czytaj...

Konsultacje w ramach projektu "Wiedzieć wcześniej"

Projekt adresowany jest do mieszkańców województwa podlaskiego, zwłaszcza mieszkańców: Sejn, Suwałk, Augusta, Grajewa, Łomży, Kolna, gdzie odległość od specjalistycznych placówek i możliwość skorzystania z odpowiedniej pomocy jest niewystarczająca. Celem projektu jest profilaktyka występowania zaburzeń i wczesnego wykrywania nieprawidłowości w rozwoju dzieci - poprzez możliwość konsultacji ze specjalistami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Czytaj...

Przebudowa ul.Konopskiej w Grajewie

Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1802B na odcinku ul.Konopska w Grajewie - Konopki. Wykonawcą robót budowlanych jest firma STRABAG Spółka z o.o. Przekazanie placu budowy nastąpiło 29 sierpnia bieżącego roku, a termin zakończenia prac planowany jest na 30 listopada 2016 r. Zadanie obejmuje przebudowę jezdni, chodników, istniejących zjazdów, odwodnienia oraz odnowione zostanie oznakowanie poziome i pionowe. Pierwsze prace związane z przebudową ul. Konopskiej rozpoczęły się 15 wrzesnia od rozebrania krawężników i płytek chodnikowych na długości 300 metrów od skrzyżowania z drogą krajową 61.

Czytaj...

Studia podyplomowe „Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej”

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie zaprasza na studia podyplomowe „Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej” organizowane wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim. Dokumenty na obecną edycję 2016/17 można składać do 20 września br.Cele studiów. Głównym celem studiów podyplomowych Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej, jest przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego, skutecznie działających w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i mienia obywateli, posiadających umiejętności wykorzystania specjalistycznej wiedzy z zakresu współczesnych metod, sposobów i zasad zarządzania kryzysowego, specyficznych w pracy administracji publicznej oraz służb publicznych.

Czytaj...

Ćwiczenia sprawdzające system alarmowania

W dniu 22 września 2016 r., w związku z przeprowadzanym ćwiczeniem Podlasie-16, w celu weryfikacji sprawności działania systemu alarmowania, w godz. 11.00 - 12.00 planowane jest przekazywanie komunikatów głosowych za pomocą syren alarmowych w Grajewie, Szczuczynie, Wąsoszu i Radziłowie. Komunikaty głosowe będą miały charakter ćwiczebny.

Czytaj...

W Starostwie Powiatowym można płacić kartą

Z dniem 20.09.2016r. w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Grajewie, istnieje możliwość wnoszenia opłat kartą płatniczą oraz drogą elektroniczną przez stronę www.info-car.pl. Przy każdej transakcji pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2,00 zł.

 

Czytaj...

IX Bieg Rolnika w Białaszewie

W dniu 17 września 2016 roku w Białaszewie odbył się IX Bieg Rolnika zorganizowany przez Urząd Gminy Grajewo, Klub Sportowy Maratonka Grajewo, Szkołę Podstawową w Białaszewie i OSP Białaszewo. Na zaproszenie organizatorów przybyli licznie mieszkańcy powiatu grajewskiego oraz powiatów ościennych, samorządowcy, przedstawiciele instytucji i firm oraz goście z zagranicy. Powiat Grajewski reprezentowała Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Pani Alicja Rutkowska.

Czytaj...

77 rocznica agresji sowieckiej na Polskę

W sobotę, 17 września 2016 r. przy Pomniku Niepodległości w Grajewie odbyły się uroczystości upamiętniające  77 rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. W uroczystościach uczestniczyli m.in: Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Pani Alicja Rutkowska, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Pan Waldemar Wieczorek, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Pan Antoni Milewski, Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo Pani Halina Muryjas – Rząsa, Sekretarz Miasta Grajewo Pan Ryszard Wolwark.

Czytaj...

Dożynki Powiatowe w Radziłowie

W dniu 18 września 2016r. w Radziłowie  odbyły się  XVIII Dożynki Powiatowe. Organizatorami Powiatowego Święta Dziękczynienia za tegoroczne zbiory byli: Starosta Grajewski –  Zygmunt Kruszyński, Ksiądz kan. Jacek Schneider - Proboszcz Parafii  pw. Św. Anny w Radziłowie oraz  Krzysztof Milewski –Wójt. Gm.Radziłów.
Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Mszą Świętą celebrowaną przez ks. Jacka Czaplickiego –Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii  Biskupiej w Łomży.

Czytaj...

Bezpłatne badania mammograficzne w Szczuczynie

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się w Szczuczynie – 26 września przy ulicy Senatorskiej 1A .Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50 – 69 lat. Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Czytaj...

Ogłoszenie o uruchomieniu syren alarmowych

Dnia 17.09.2016r. o godz. 12.00  na terenie powiatu Grajewskiego uruchomione zostaną na jedną minutę syreny alarmowe , celem uruchomienia syren jest upamiętnienie 77 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Ćwiczebne uruchomienie syren reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach

Czytaj...

Zaproszenie na Powiatowe i Parafialne Święto Dziękczynienia za Plony

Czytaj...

Trwają prace remontowe mostu w Szymanach

Trwają prace związane z remontem mostu w miejscowości Szymany. Wykonano oczyszczenie i zabezpieczenie konstrukcji nośnej mostu. Zakończono prace związane z wykonaniem podkładu drewnianego, które umożliwiają ruch pieszy na moście dzięki czemu dzieci mogą pieszo przejść mostem do szkoły. Prace budowlane powinny zakończyć sie w październiku. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom powiatu za cierpliwość, którą wykazują w oczekiwaniu na koniec przebudowy

 

Czytaj...

Biebrzańskie Sianokosy 2016

10 września 2016 r. na terenie Bagno Ławki przy wieży widokowej na Carskiej Szosie odbyły się XV Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody "Biebrzańskie Sianokosy".
Mistrzostwa odbyły się przy upalnej pogodzie i po raz drugi z rzędu w warunkach dużej suszy. Mimo koszenia na bagnie, buty gumowe nie były konieczne. Zawodom cały czas towarzyszył „żywy” ŁOŚ – król bagien, który jest w herbie Powiatu Grajewskiego. Po raz pierwszy pole treningowe i miejsce do rozgrzewki miało oficjalną nazwę  „ŁOSIA ŁĄCZKA”.

Czytaj...

Otwarcie dróg gminnych

W dniu 9 września 2016 r. odbyły się uroczystości  związane z odbiorem i otwarciem przebudowanych dróg gminnych w Białaszewie oraz Sojczynie Borowym . W uroczystości udział wzięli: Starosta Powiatu Grajewskiego Pan Zygmunt Kruszyński , Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Pani Alicja Rutkowska ,Radna Powiatu Grajewskiego Pani Ewelina Ajdyn ,Wójt Gminy Grajewo Pan Stanisław Szleter, Sekretarz Gminy Grajewo Pan Kazimierz Grabowski, Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Podlaskiego Pan Wiesław Żyliński, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego  Pan Jacek Piorunek, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Pan Mieczysław Bagiński .

Czytaj...

XIV edycja konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny

Uprzejmie informujemy, że Polska Organizacja Turystyczna rozpoczęła XIV edycję konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat POT". W województwie podlaskim koordynatorem etapu regionalnego po raz dziewiąty jest Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna.Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród branży turystycznej i lokalnych samorządów. W ubiegłym roku dzięki do konkursu zgłosiła się rekordowa liczba produktów turystycznych. Swoje oferty turystyczne zgłosiło aż 37 podmiotów z województwa podlaskiego.

Czytaj...

72 rocznica bitwy na Grzędach

8 września 2016 r. przypada 72. rocznica jednej z największych bitew partyzanckich stoczonych podczas II Wojny Światowej na terenie województwa podlaskiego. W lasach pod Grzędami, ok. 350  polskich partyzantów stoczyło krwawą walkę z przeważającą pod względem liczebności i uzbrojenia  armią niemiecką.Walki na Grzędach trwały dwa dni (8-9.09.1944r) . Przygotowujący się do bitwy i oczekujący na wznowienie ofensywy sowieckiej, Pułk został otoczony przez wojska niemieckie. Dążący do likwidacji tego zgrupowania okupant rzucił przeciwko niemu oddziały 50. Dywizji Piechoty ze składu niemieckiego 6. Korpusu.

Czytaj...

Uczczono pamięć poległych

Pierwszego września 2016 roku na zaproszenie samorządowych władz Gminy Prostki na uroczystości upamiętniające 77 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej odpowiedzieli licznie kombatanci, przedstawiciele samorządów i instytucji z terenu powiatu ełckiego oraz grajewskiego. Powiat Grajewski reprezentował Starosta Powiatu Grajewskiego Pan Zygmunt Kruszyński, Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Pan Stanisław Kossakowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Pan Waldemar Wieczorek.

Czytaj...

Parking już otwarty

W dniu 6 września 2016r władze samorządu powiatowego i kierownictwo przedsiębiorstwa „SAM-POL” podpisały protokół odbioru zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Rozbudowa parkingu przy ul. Strażackiej 6B łącznie z wykonaniem zjazdu”. Wartość robot budowlanych wyniosła ogółem 80 619,66 zł. Inwestycje z ramienia powiatu odebrała komisja w składzie Pan Mariusz Wojciechowski, Pan Antoni Milewski i Pan Mariusz Mikielski przy udziale Starosty Powiatu Grajewskiego Pana Zygmunta Kruszyńskiego...

Czytaj...

Dyżury aptek od 05.09.2016

Czytaj...

77 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W czwartek, 1 września 2016 r. w Grajewie przy Pomniku Niepodległości odbyły się uroczystości patriotyczne z okazji 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej, w których uczestniczył Starosta Powiatu Grajewskiego Pan Zygmunt Kruszyński. Minęło 77 lat od wybuchu II wojny światowej, największego konfliktu zbrojnego w historii świata. Jak co roku, mieszkańcy powiatu, samorządowcy,  przedstawiciele służb mundurowych, a także reprezentanci różnych miejscowych środowisk zawodowych oraz społecznych  zgromadzili się przy Pomniku Niepodległości, by uczcić pamięć wszystkich tych, którzy polegli w walkach.

Czytaj...