Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie

ul. Wojska Polskiego 74c
19-200 Grajewo,
tel. (86) 261 90 58
e-mail: pinbgrajewo@interia.pl
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - mgr inż. Zbigniew Arasimowicz

Godziny pracy Inspektoratu

poniedziałek       08:00 - 16:00
wtorek-piątek     07:30 - 15:30

 


Właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w: art. 37 ust. 3, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 48-51 art.54, art.55, art. 57 ust.4,7 i 8 art.59,art.59a, 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59 g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt.3 i ust.3, art. 65, 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art.69, art.70 ust.2, art. 71a, art. 74,art. 75 ust. 1 pkt.3 lit. a, art. 76, art.78 oraz art. 97 ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( Dz.U.2017 poz.1332 t.j. ze zm.,)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rządowej I instancji w sprawach nadzoru budowlanego, wykonującym zadania na szczeblu powiatu i prowadzi sprawy w zakresie: samowoli budowlanej, utrzymania obiektów budowlanych, kontroli budów, katastrof budowlanych.

…………………………………………………………………………………………………

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  przypomina zarządcom i właścicielom obiektów  o obowiązku usuwania zalegającego na dachach śniegu, zbijanie sopli lodowych i nawisów śnieżnych mogących stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się w budynku lub sąsiedztwie obiektu, a także być przyczyną uszkodzeń konstrukcyjnych elementów obiektu budowlanego w wyniku ich przeciążenia.

Dodana: 3 luty 2010 12:11

Zmodyfikowana: 26 styczeń 2018 12:50