Plac Niepodległości 12
19-200 Grajewo,
tel. (86) 272 26 00
e-mail: psse_gw@op.pl
Powiatowy Inspektor Sanitarny: Jerzy Jan NiklińskiPaństwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:higieny środowiska,higieny pracy w zakładach pracy,higieny radiacyjnej,higieny procesów nauczania i wychowania,higieny wypoczynku i rekreacji,zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Wykonywanie powyższych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

Dodana: 3 luty 2010 12:11

Zmodyfikowana: 6 listopad 2017 11:41