Komenda Powiatowa Policji w Grajewie

ul. Wojska Polskiego 74a
19-200 Grajewo,
tel. (86) 474 18 12
e-mail: kpp@grajewo.bk.policja.gov.pl
Komendant: podinsp. Adam Brodowski
p.o. I Zastępcy Komendanta: mł. insp. Łukasz GłowackiPolicja to umudurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.Do podstawowych zadań Policji należą min.:ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszające te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganiu popełniania przestępstw i wykroczeń,wykrywanie przestępstw i wykroczeń ściganie ich sprawców, kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych, współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi.

tel. do Zespołu Dzielnicowych KPP Grajewo (86) 474 18 52


TELEFONY KOMÓRKOWE I ADRESY POCZTY ELEKTRONICZNEJ DO DZIELNICOWYCH:

 
sierż. Karolina Romanowska - TEL. 885 997 278

e-mail: dzielnicowy.grajewo1@bk.policja.gov.pl

 

mł. asp. Szymon Gordon - TEL. 885 997 280

e-mail: dzielnicowy.grajewo2@bk.policja.gov.pl

 

asp. Piotr Danowski - TEL. 885 997 281

e-mail: dzielnicowy.grajewo3@bk.policja.gov.pl

 

asp. szt. Marcin Klimczak - TEL. 600 238 543

e-mail: dzielnicowy.grajewo4@bk.policja.gov.pl


 

st. sierż. Jarosław Sztejno - TEL. 507 816 270

e-mail: dzielnicowy.grajewo5@bk.policja.gov.pl
 

mł. asp. Jacek Smaługa - TEL. 885 997 276

e-mail: dzielnicowy.szczuczyn2@bk.policja.gov.pl

 

st. sierż. Krzysztof Trzonkowski - TEL. 885 997 277

e-mail: dzielnicowy.szczuczyn3@bk.policja.gov.pl

 

asp. szt. Marek Gładkowski - TEL. 885 997 279

e-mail: dzielnicowy.szczuczyn1@bk.policja.gov.pl

 

mł. asp. Tomasz Perkowski - TEL. 885 997 275

e-mail: dzielnicowy.rajgrod1@bk.policja.gov.pl

Dodana: 3 luty 2010 12:11

Zmodyfikowana: 23 marzec 2020 15:06