Komenda Powiatowa Policji w Grajewie

ul. Wojska Polskiego 74a
19-200 Grajewo,
tel. (86) 474 18 12
e-mail: kpp@grajewo.bk.policja.gov.pl
Komendant: podinsp. Marek Palecki
I Zastępca Komendanta: nadkom. Adam BrodowskiPolicja to umudurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.Do podstawowych zadań Policji należą min.:ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszające te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganiu popełniania przestępstw i wykroczeń,wykrywanie przestępstw i wykroczeń ściganie ich sprawców, kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych, współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi.

Dodana: 3 luty 2010 12:11

Zmodyfikowana: 5 luty 2018 14:42