Komenda Powiatowa Policji

            ul. Wojska Polskiego 74a
            19-200 Grajewo
            tel. (086) 273 03 33
            tel. zaufania (086) 272 22 22
            tel. alarmowy 997, 112 (GSM)
            e-mail - komendant.kpp@grajewo.bk.policja.gov.pl
        http://www.grajewo.policja.gov.pl/
            Punkt recepcyjny  – nr  telefonu: 086 273 02 00

 

Skargi i wnioski

W sprawach SKARG i WNIOSKÓW interesanci mogą zgłaszać się do Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Grajewie  - codziennie - przez całą dobę.
Komendant Powiatowy Policji w Grajewie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 1300 - 1500
Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 1500 - 1700. Natomiast w pozostałe dni tygodnia skargi i wnioski można wnosić do Naczelnika Inspektoratu KWP w Białymstoku w godz. urzędowania (ul. Sienkiewicza 65).

 

 

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Grajewie

Komendant Powiatowej Policji w Grajewie
mł. insp. Wiesław Mursztyn

p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie
nadkom. Marek Palecki


Struktura Komendy Powiatowej Policji w Grajewie

1.   Kierownictwo KPP Grajewo:
       Komendant Powiatowy Policji w Grajewie
       I Zastępca Komendanta Powiatowego w Grajewie
2.   Wydział Kryminalny:
       - Zespół Dochodzeniowo-Śledczy,
      - Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy,
       - Zespół ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób,
       - Zespól Techniki Kryminalistycznej,
       - Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą,
       - Zespół do walki z Przestępczością Narkotykową.
3.   Wydział Prewencji:
       - Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne,
       - Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, Patologii i Nieletnich,
       - Zespół Dyżurnych,
       - Zespół Dzielnicowych,
       - Zespół Przewodników Psów Służbowych.
4.   Wydział Ruchu Drogowego.
5.   Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Łączności i Informatyk.
6.   Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia.
7.   Zespół Administracyjno-Gospodarczy.
8.  Jednoosobowe stanowisko do spraw prasowo-informacyjnych
9.   Posterunek Policji w Radziłowie.
10. Posterunek Policji w Rajgrodzie.
11. Posterunek Policji w Szczuczynie.
 
 

Dodana: 3 luty 2010 12:11

Zmodyfikowana: 3 marzec 2017 10:34