Wersja do druku

Miasto Grajewo

 

Urząd Miasta Grajewo
ul. Strażacka 6 A
19-200 Grajewo
tel. 086 273 0 800
fax 086 273 0 803
e-mail: sekretariat@um.grajewo.pl

www.grajewo.pl

 

Grajewo - położone przy dolinie rzeki Ełk miasto w województwie podlaskim. Wraz z innymi gminami: Szczuczyn, Rajgród, Radziłów oraz Wąsosz tworzy powiat grajewski. Przed nowym podziałem administracyjnym Grajewo w latach 1975-1998 należało do województwa łomżyńskiego.
Miasto leży na pograniczu Mazur, Podlasia i Kurpiowszczyzny, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, dróg krajowych 61 i 65. Atrakcyjne położenie, zasoby gospodarcze oraz przyrodnicze to interesująca propozycja zarówno dla inwestorów krajowych oraz zagranicznych, jak i dla turystów.
Grajewo jest doskonałym punktem wypadowym na tereny, największego w Polsce, Biebrzańskiego Parku Narodowego zajmującego obszar 59223 ha. Odległość z Grajewa do Osowca - stolicy Parku wynoosi ok. 27 km. Park posiada największy w Europie środkowej naturalny kompleks torfowisk niskich z niezwykle bogatą szatą roślinną. Bagna biebrzańskie stanowią ważne miejsce postojowe w wędrówkach ptaków z północnej i środkowej Europy do Afryki i Azji, są matecznikiem łosia - zwierzęta te przetrwały i rozprzestrzeniły się na całe terytorium Polski. Liczna jest tu także populacja bobra, dogodne warunki do życia znajduje wydra, wilk, borsuk, sarna, jeleń, dzik i drobne ssaki. W wodach rzeki oraz w jej licznych zakolach i starorzeczach stwierdzono występowanie 36 gatunków ryb i minogów.
Ponadto w pobliżu miasta istnieją cztery rezerwaty przyrody:
Czerwone Bagno (25 km od Grajewa) jest najbardziej znanym rezerwatem BPN i pierwszą
w Polsce chronioną ostoją łosia.
Czapliniec Bełda (12 km od Grajewa) został stworzony dla ochrony miejsc gnieżdżenia się czapli siwej.
Ławski Las I oraz Ławski Las II  rezerwaty leśne (15 km od Grajewa), w których przedmiotem ochrony są fragmenty olsu i łęgu jesionowo-
-olszowego.
Odległości do okolicznych jezior:

- Jezioro Rajgrodzkie - ok. 20 km

- Jezioro Dybowskie - ok. 7 km

- Jezioro Toczyłowskie - ok. 5 km

- Jezioro Dręstwo - ok. 17 km