Wersja do druku
Gmina Radziłów
Plac 500lecia 14
19-213 Radziłów
tel.(086) 273 71 10
fax (086) 273 71 11
e-mail: gminaradzilow1@poczta.onet.pl

 

 

Gmina Radziłów położona jest w zlewni rzeki Biebrzy i Wissy. Położeniu temu zawdzięcza unikalny krajobraz niespotykanej flory i fauny.
Biebrzańskie Bagna to przede wszystkim królestwo ptaków. Liczba gatunków występujących na tym terenie jest imponująca: stwierdzono tu obecność 262 gatunków ptaków, w tym 178 gatunków lęgowych.
Przez obszar gminy biegną szlaki turystyczne między innymi:
-żółty szlak pieszy,
-międzynarodowa trasa rowerowa,
-szlak krajowy rzeką Biebrzą

Bazę noclegową na terenie gminy stanowią gospodarstwa turystyczne w miejscowościach Mścichy i Łoje – Awissa oraz pole biwakowo – namiotowe z wieżą widokową Biały Grąd.
Zabytki:
-kościół św. Anny w Kramarzewie – zachowały się w nim dwie późnogotyckie rzeźby mazowieckie o cechach ludowych z XV wieku, przedstawiające św. Jerzego i zaśnięcie Najświętszej Marii Panny, dzwonnica drewniana z 1778 r.
-zespół kościoła parafialnego p.w. NMP: w Słuczu
-zabudowania dworsko - ogrodowe w Słuczu, przydrożne kapliczki, stajnia murowana kamienna 1933 r., gorzelnia murowana z począteku XX wieku
-dwór murowany z 1984 r.,
-cztery czworaki murowane, lata 20-te XX w.
            Co roku na terenie Gminy Radziłów organizowanych jest wiele imprez kulturalnych. Najbardziej znane są 'Zapusty Radziłowskie', w czasie których odbywa się 'wesele Ziabeli' – jest to para naturalnej wielkości lalek umieszczonych na poziomo ustawionym kole. Według tradycji postacie te przedstawiają szlachcica Jana i jego rozpustną żonę Izabelę (stąd 'Ziabela”), którzy przez zabawę i pijaństwo roztrwonili majątek. Impreza odbywa się w ostatni dzień karnawału (tj. wtorek przed Środą Popielcową). Ponadto w każde wakacje organizowany jest dwudniowy festyn pt. 'Dni Radziłowa'.