Wersja do druku

Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie

ul. Szczuki 1
19-230 Szczuczyn

 (086) 272-50-12
e-mail: zswszczuczynie@tenbit.pl

Zapraszamy na naszą stronę internetową:
http://www.zsszczuczyn.pl/

 

 

     

Dyrektor – mgr Anna Jagusz
Kierownik warsztatów szkolnych – mgr Krzysztof Jabłoński


W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

Liceum Ogólnokształcące
Technikum (w systemie dziennym i zaocznym)
•    Technik mechanik – obsługa i naprawa pojazdów samochodowych,
•    Technik logistyk
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
•    mechanik pojazdów samochodowych
•    elektromechanik
•    ślusarz
•    mechanik monter maszyn i urządzeń
Technikum Uzupełniające po ZSZ
•    Technik mechanik – obsługa i naprawa pojazdów samochodowych,
•    Technik logistyk
Szkoła Policealna (w systemie zaocznym)
•    Technik mechanik – obsługa i naprawa pojazdów samochodowych,
•    Technik logistyk