Wersja do druku

Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka  w Wojewodzinie

tel. 86 272-22-31
zswojewodzin@op.pl

www.wojewodzin.win.pl
Wojewodzin 52
19 – 200 Grajewo

 

 

Dyrektor – mgr Zdzisława Choynowska

Wicedyrektor - Rogiński Ryszard


   
TYPY SZKÓŁ                                                                                                         

Technika
1. ekonomiczne
2. hotelarskie
3. rolnicze
4. żywienia i gospodarstwa domowego
5. architektury krajobrazu
6. informatyczne
7. budownictwa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (klasy wielozawodowe )
Kształcimy w zawodach : piekarz, cukiernik, kucharz małej gastronomii, sprzedawca, fryzjer, ogrodnik, monter instalacji sanitarnych, murarz, dekarz, stolarz, elektromechanik, mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, rolnik, masarz i betoniarz, malarz.

 

Szkoła istnieje od 1963r.

Historia szkoły jest wynikiem przeobrażeń, które dokonały się i dokonują w Polsce. Od 1 września 2002r. zmieniona została nazwa szkoły na Zespół Szkół w Wojewodzinie a 17 czerwca 2007 roku szkole nadano imię ks. Jana Krzysztofa Kluka. Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Grajewie. W chwili obecnej w szkole uczy się 402 uczniów w 15 oddziałach. Nad procesem edukacyjno-wychowawczym czuwa 35 nauczycieli i wychowawców.
Szkoła posiada 15 pracowni, czytelnię, bibliotekę, salę gimnastyczną, kompleks boisk, korty, 2 pracownie komputerowe. Większość uczniów dojeżdża do szkoły komunikacją miejską, pozostali PKS-em lub zamieszkują w internacie. Ucząca się młodzież to głównie mieszkańcy Grajewa i pobliskich miejscowości. Ponad 50% młodzieży pochodzi z terenów wiejskich. Szkoła jest w posiadaniu 15 hektarów ziemi ornej, uprawnej. Własna oczyszczalnia ścieków, kotłownia olejowa oraz samo położenie w otulinie Parku Biebrzańskiego tworzą z tego terenu swoistą enklawę ekologiczną.
W szkole działa system stypendialny. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium Starosty Grajewskiego. Od roku 2006 nasi uczniowie otrzymują także stypendia w ramach PROGRAMU - POKAŻ JĘZYK. Obecnie w szkole działają takie koła zainteresowań jak : SKS, koło plastyczne, zajęcia taneczne, DKF.

 

Naszym sukcesem jest:


Uzyskanie certyfikatu zdobycia wyróżnienia II stopnia w konkursie na najlepszy program modernizacji oferty edukacyjnej szkoły zawodowej województwa podlaskiego oraz certyfikatu szkoły z klasą i certyfikatu nauczyciel z klasą , i uczniowie z klasą. Udział w programie Archimedes - organizowanym przez Augustowskie Centrum Edukacyjne oraz w programie Akademia Kompetencji Kluczowych - wyrównywanie szans młodzieży ponadgimnazjalnej Polski wschodniej - Unizeto Technologies z Lublina.