Wersja do druku

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

ul. Kolejowa 8
19-200 Grajewo
Tel/Fax 086 272 25 18
E-mail: zpozgrajewo@wp.pl

 

Dyrektor: Bogdan Chorosz

 

 

O Firmie

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej powstał w 1998 roku w wyniku podziału Zespołu Opieki Zdrowotnej. Funkcjonuje on na terenie Powiatu Grajewskiego i prowadzi działalność z zakresu lecznictwa podstawowego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z ginekologii. Działalność z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Zakład prowadzi w Przychodni Rejonowej nr 2 w Grajewie, Przychodni Rejonowej w Szczuczynie, Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wąsoszu, Gminnym Ośrodku Zdrowia w Radziłowie oraz Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Białaszewie. Ambulatoryjną opiekę specjalistyczną z ginekologii Zakład realizuje poprzez Poradnię Ginekologiczno-Położniczą przy ul.Krasickiego 4 w Grajewie i w Szczuczynie w Przychodni Rejonowej przy ul.Krzywej 2.
Zakład zajmuje się udzielaniem świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie. Służą one zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Ponadto Zakład prowadzi różnego typu działalności, np. wykonywanie szczepień ochronnych - obowiązkowych i nieobowiązkowych.
Od 1999 roku Dyrektorem Zakładu jest Bogdan Chorosz. W okresie 11 lat funkcjonowania Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie miał w żadnym roku ujemnego wyniku finansowego. W tym czasie udało się wykonać szereg inwestycji w budynkach użytkowanych przez ZPOZ, które poprawiają ich estetykę, funkcjonalność oraz sprawiają, że budynki w coraz większym stopniu spełniają wymogi ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej.
Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze nasze inwestycje, które udało nam się już wykonać.

Pozytywne Zmiany w ZPOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnowiono elewację budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Kolejowej w Grajewie, na to zadanie zostało wydatkowanych 50 tys. zł. Remonty jednostek organizacyjnych Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej muszą być wykonywane etapami, ponieważ inwestycje wymagają sporych nakładów finansowych, a ZPOZ przeznacza na nie środki własne, które wypracowane zostały w ubiegłych latach.

 Budynek Przychodni Rejonowej w Szczuczynie przy ul. Krzywej 2 wyb
udowany w 2007r.,w 90% ze środków własnych Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W chwili obecnej trwają kolejno remonty wewnątrz wszystkich obiektów użytkowanych przez ZPOZ w kierunku dostosowania ich do wymogów ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej.
  
 

Poradnia Ginekologiczno – Położnicza w Grajewie przy ul. Krasickiego 4 w Grajewie została wyposażona w nowy aparat USG. Aparat w 100% zakupiono ze środków zakładu. Koszt zakupu to kwota ok. 50.000 zł. Poradnia ta wcześniej została też wyposażona w nowoczesny autoklaw i zgrzewarkę dla potrzeb sterylizacji, co wymiernie podniosło standard opieki nad pacjentkami. Zakup sfinansowano również w 100 % ze środków zakładu - w kwocie ok. 20.000 zł. Łącznie na remonty wewnątrz budynków ZPOZ w latach 1999 - 2007 wydatkowano kwotę ok. 292.282,32 zł, bez kosztów budowy przychodni w Szczuczynie. Budynki te jednak nadal potrzebują dużych nakładów głownie na elewację zewnętrzną.

 


 W grudniu 2009r. zakończono termomodernizację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wąsoszu – ocieplony został strop nad pierwszym piętrem oraz fundamenty i ściany. Wykonano nowa elewację, wymieniono okna, zmieniono pokrycie dachowe. Łączny koszt to około 110 tys. zł, które także pochodziły ze środków własnych zakładu.

W Szczuczynie natomiast zostało ocieplone pomieszczenie nad nowa częścią Przychodni. Urządzono salę narad na spotkania okolicznościowe z pracownikami. Wartość remontu to 15 tys.
 Pomieszczenia Przychodni Rejonowej nr 2 w Grajewie zostały wyremontowane i poprawiono ich funkcjonalność. Pacjentów przyjmuje lekarz medycyny rodzinnej Nelli Wilczewska. Modernizację wykonano ze  środków własnych Zakładu, koszt remontów to ponad 30 tys. złotych. Wykonano też renowację schodów prowadzących na piętro.
   

Dyrekcja oraz personel serdecznie zapraszają do korzystania
z usług medycznych.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

 

 
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie realizował od marca do października 2009r. w ramach Programu Integracji Społecznej projekt dotyczący Promowania zdrowego stylu życia i aktywności, w tym spotkania z przedstawicielami służby zdrowia - edukacja w zakresie zdrowego i higienicznego trybu życia, informacyjne i badania specjalistyczne. Projekt realizowany był dla społeczności zamieszkałej w Gminie Grajewo, dotyczył on : - osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, samotnych oraz zagrożonych wystąpieniem chorób społecznych : otyłością, cukrzycą, chorobami układu krążenia - dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat ze Szkół Podstawowych w Białaszewie, Wierzbowie, Rudzie i Gimnazjum w Danówku

PORADNIA GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZA

19-203 Grajewo, ul. Krasickiego 4 tel. 086 272 29 24   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Lek. med. Ewa Muszelska
Lek. med. Jerzy Nikliński

Położna Jadwiga Perkowska
Położna Monika Rutkowska

Czynna:
Poniedziałek 8.00-15.35
Wtorek 8.00-15.35
Środa 8.00-18.35
Czwartek 11.00-18.35
Piątek 11.00-18.35
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Lek. med. Jerzy Nikliński przyjmuje:
środa 8.00-11.00

 

PRZYCHODNIA REJONOWA NR 2 W GRAJEWIE

 

19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 8
tel. 086 273 81 64
Czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 18.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Kierownik Przychodni - Lek. med. Nelli Wilczewska
Lek. med. Ewa Puchalska-Kindeusz

PRZYCHODNIA REJONOWA W SZCZUCZYNIE

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          19-230 Szczuczyn, ul. Krzywa 2
tel. 086 272 50 21
Czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 18.00

 

Kierownik Przychodni - Lek. med. Radosław Trzciński
Lek. med. Irena Wróblewska
Lek. med. Barbara Strzechodzka – Upali

Pielęgniarki środowiskowe : Irena Kadłubowska, Iwona Szymanowska, Elżbieta Sobolewska   Położna Środowiskowa : Danuta Sadowska

Poradnia ginekologiczno-położnicza :

Poniedziałek 8.00-15.35
Wtorek 8.00-15.35
środa 11.30-15.35
Czwartek 8.00-15.35
Piątek 10.25-18.00

Lek. med. Jerzy Nikliński
Położna Danuta Sadowska

 

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W WĄSOSZU

 

19-222 Wąsosz, Pl. Rzędziana 11
tel. 086 273 10 48  
Czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 - 18.00

 

 

 

Lek. med. Jerzy Dmochowski                          

Lek. med. Maria Krystyna Borawska - Duda

Pielęgniarki środowiskowe : Barbara Januszewska, Maria Jaworowska
Położna środowiskowa :Sławomira Zielińska

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W RADZIŁOWIE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 19-213 Radziłów, ul. Gumienna 14
tel. 086 273 60 67
Czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 18.00

 

 

Kierownik Przychodni - Lek. med. Jolanta   Trzcińska          

Pielęgniarki środowiskowe : Anna Dziekońska, Elżbieta Kamińska

Położna środowiskowa :Sławomira Zielińska

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W BIAŁASZEWIE

 

19-212 Białaszewo, ul. Kopernika 5
tel. 086 273 21 12
Czynny: poniedziałek od 12.00 do 18.00
czwartek od 8.00 do 14.00
Lek. med .Zygmunt Molski


 

     1   2    z  2  >
     1   2    z  2  >