Wersja do druku
      

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Szczuczynie
ul. Szpitalna 1
19-230 Szczuczyn
tel/fax 086-272-51-10
Dyrektor: Elżbieta Niklińska
             
         
    
                   
      
      

 

                       Świadczenia zdrowotne udzielane podopiecznym finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania za pobyt w tych zakładach.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Został utworzony przez Powiat Grajewski na mocy uchwały z dnia 25 marca 2000r. Obszar działania obejmuje teren Powiatu Grajewskiego, a siedzibą jest miasto Szczuczyn.

Celem działania Zakładu jest:

  • udzielenie świadczeń leczniczych

i opiekuńczych osobom przewlekle chory nie  wymagającym hospitalizacji,

  •   udzielenie podopiecznym pomocy mającej doprowadzić do odzyskania możliwie największego zakresu sprawności i niezależności oraz poprawy jakoś życia, a także zaangażowanych członków rodziny (bliskich),

Podstawowymi kierunkami działalności zakładu są:

  •  udzielanie podopiecznym całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim  zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację,

  •     zapewnienie podopiecznym środków farmaceutycznych i materiałów medycznych oraz  pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia,

  •    zapewnienie podopiecznym opieki w czasie organizowanych zajęć kulturowo rekreacyjnych,

  •    promocja zdrowia,

NFZ finansuje jedynie pobyty pacjentów, którzy w skali Barthel sklasyfikowani zostaną na poziomie od 0 do 40 punktów. Odpłatność za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym wynosi 70% renty lub emerytury.