Wersja do druku

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie

ul. Konstytucji 3 Maja 34
19-200 Grajewo
 (086) 272-20-41
e-mail: szpital_grajewo@post.pl
http://www.szpital-grajewo.pl

 

 Dyrektor lek. med. : Grzegorz Dembski

 

Informacja na temat szpitala

W styczniu 1999 roku ZOZ w Grajewie przekształcił się w Szpital Ogólny, którego patronem stał się dr n. med. Witold Ginel.
W tym samym roku, Szpital, kierowany przez dr n. med. Sławomira Pietuszkę, zdobywa II miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepiej funkcjonujący „Program Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Oddziale Chirurgicznym". W tym samym czasie Szpital włączył się także w realizację programu „Motylkowe Szpitale dla Dzieci".
29 lutego 2000 roku Szpital uzyskał status Szpitala Akredytowanego nadanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Odbywają się pierwsze zabiegi operacyjne metodą laparoskopową. Kolejną akredytację Szpital zdobywa w 2002r.
Akredytacja, to inaczej uznanie jakości szpitala, dobry znak dla pacjentów, że personelowi danej placówki podczas choroby i leczenia można zaufać. Wymagania dotyczą całej medycznej i nie medycznej działalności szpitala.
Osiągnięcia te nie byłyby możliwe, gdyby nie wspólny wysiłek i ogromne zaangażowanie wszystkich pracowników. Ma to olbrzymie znaczenie w obecnych czasach, kiedy mimo problemów finansowych personel szpitalny świadczy usługi na niezmiennym poziomie w myśl przyjętej misji: „Róbmy wszystko, by pacjent nie czuł się na nas skazany, lecz by przychodził do nas z przekonaniem, że najcenniejsze dobro - zdrowie i życie - oddaje we właściwe ręce ".
Reformy w systemie ochrony zdrowia umożliwiły utworzenie w latach 2006 - 2007 na terenie Szpitala Ogólnego w Grajewie dwóch niepublicznych podmiotów: Specjalistyczne Centra Medyczne „Nefromedica", świadczące usługi w zakresie dializoterapii oraz NZOZ „Gramed" - w zakresie ortopedii. Zmiany te spowodowały znaczną poprawę warunków leczenia pacjentów dializowanych, a także umożliwiły uzyskanie świadczeń ortopedycznych na terenie powiatu grajewskiego. Szpital wspierany jest przez prężnie działającą Fundację na Rzecz Rozwoju Szpitala Grajewskiego, dzięki której pozyskiwany jest najpotrzebniejszy sprzęt medyczny, który doposażą oddziały szpitalne.
W październiku 2007 roku zakończono Inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku Szpitala Ogólnego w Grajewie w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej", dzięki której Szpital nie tylko poprawił warunki pobytu pacjentom i pracownikom, a także zyskał „nową szatę". Przed Szpitalem obecna Dyrekcja postawiła kolejne wyzwania:
budowa    systemu    badań    diagnostycznych    na    odległość    przy    użyciu    środków

teleinformatycznych oraz platformy edukacyjno - informatycznej,
informatyzacja szpitala,
modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym z wyposażeniem,
modernizacja Oddziału Położniczo - Ginekologicznego z Blokiem Porodowym,
modernizacja Oddziałów: Chirurgicznego i Internistyczno - Kardiologicznego,
przeniesienie Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego do głównego budynku.
Szpital stawia na rozwój swojej placówki, na ludzi oddanych i przedsiębiorczych.
Dane dotyczące Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie.
 

Dyrektor Naczelny
Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa
Główna Księgowa
Naczelna Pielęgniarka
Ordynatorzy:
Oddział Dziecięcy
Oddział Internistyczno - Kardiologiczny
 
lek. med. Grzegorz Dembski  mgr Elżbieta Woj sławo wicz mgr Krystyna Popławska
lek. med. Janina Konopka lek. med. Maria Miłkowska
 
Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Dziecięcej
lek. med. Antoni Czaczkowski Oddział Położniczo Ginekologiczny z Pododdziałem Noworodkowym
Oddział Rehabilitacyjny                                         -   lek. med. Wanda Brajczewska
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii    -   lek. med. Zbigniew Matoszko
Oddział Psychiatryczny                                         -   lek. med. Janusz Chojnowski
Szpitalny Oddział Ratunkowy                               -   lek. med. Bogdan Łapiński
Oddział Obserwacyjno - Zakaźny                       -   lek. med. Józef Zawrotny
Roczna obsługa pacjentów kształtuje się następująco:
hospitalizacje około 10000 pacjentów,
udzielenie porad ambulatoryjnych około 47000,
wykonywanie zabiegów operacyjnych, około 1200 Ponadto w szpitalu znajdują się  poradnie specjalistyczne.