Wersja do druku

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie

ul. Mickiewicza 3 (wejście od ul. Strażackiej)
19-200 Grajewo
tel./fax. (086) 272-35-87
e-mail: pppgrajewo@wp.pl
Poradnia czynna : Poniedziałek - piątek 8.00-16.00

Dyrektor: Jarosław Kozikowski

Bezpłatna pomoc :

Psychologa
Pedagoga
logopedy

Zajmujemy się:

>Udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka
>Terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
>Pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej
>Pomocą rodzicom  i  nauczycielom w diagnozowaniu i  rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów
>Wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
>Wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły

Realizujemy swoje zadania poprzez:

>Diagnozę
>Terapię
>Konsultację i doradztwo
>Działalność psychoedukacyjną i profilaktyczną
>Interwencję w środowisku ucznia
>Działalność informacyjną

Przy naszej poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje:

>Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
>Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
>Opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju
pppgrajewo@wp.pl