Wersja do druku

Dom Pomocy Społecznej

 

 

ul.T. Nowickiego 1
19-200 Grajewo,
(086) 272-27-24
e-mail: dompomocygrajewo@wp.pl

Dyrektor: Ewa Odolecka

 

    Dom Pomocy Społecznej w Grajewie jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, zapewniającą całodobową opiekę swoim mieszkańcom.
Posiada 39 miejsc. Obecnie przebywa w nim 35 chłopców z różną niepełnosprawnością.
    Dom jest jednostką samorządową, świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
    Podopieczni DPS mieszkają w pokojach 3 - 4 osobowych. W ciągu dnia - oprócz zajęć szkolnych - uczestniczą w różnorodnych zajęciach: muzycznych, plastycznych, sportowych. Do dyspozycji mieszkańcy posiadają salę terapii zajęciowej, salę muzykoterapii, salę rehabilitacyjno - sportową, świetlicę i bawialnie.