Wersja do druku

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

 Pan Antoni Milewski -naczelnik wydziału tel. 086-273-84-60

 

Zakres działań Wydziału:

  • zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa,
  • zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom,
  • obronność,
  • ochrona informacji niejawnych,
  • koordynowanie działań współpracy z powiatową administracją zespoloną,
  • zadania w zakresie spraw obywatelskich.

 

 

Pierwsza Pomoc: