Wersja do druku

Wydział Spraw Społecznych

 Pani Jolanta Jaśkowiak - Główny Specjalista tel. 086-273-84-64

 

Zakres działań Wydziału:

 • zadnia w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, 
 • prowadzenie nadzoru nad placówkami oświatowymi,
 • działalność kulturalna,
 • promocja kultury i środowisk twórczych,
 • promocja i ochrona zdrowia (profilaktyka, leczenie i rehabilitacja),
 • nadzór nad samodzielnymi publicznymi placówkami służby zdrowia,
 • nadzór nad Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Domem Pomocy Społecznej,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • kordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.