Wersja do druku

Wydział Organizacyjny

 Pan Mariusz Wojciechowski - naczelnik wydziału tel. 086-273-84-79

 

 

Zakres działań Wydziału:

  • obsługa prac Rady i Komisji Rady, Zarządu,
  •  zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatów,
  •  organizacja i prowadzenia kancelarii i sekretariatu Starostwa,
  •  prowadzenie spraw kadrowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek  organizacyjnych powiatu,
  • udzielanie interesantom pomocy w załatwianiu spraw w Starostwie,planowanie, promocji i programowania,
  •  zaopatrzenie Starostwa,
  •  utrzymanie obiektów Starostwa.