Wersja do druku

Wydział Finansowy

 Pani Maria Jasińska - naczelnik wydziału tel. 086-273-84-66

 

Zakres działań Wydziału:

  • planowanie i opracowywanie projektów budżetu Powiatu,
  • nadzór nad realizacją budżetu, oraz gospodarki pozabudżetowej w powiatowych jednostkach organizacyjnych,
  • prowadzenie rachunkowości budżetowej w Starostwie,
  • analizowanie planów finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych,
  • opracowywanie harmonogramów realizacji wydatków budżetowych, analiz realizacji dochodów powiatu, analiz wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych,
  • kontrola finansowa jednostek organizacyjnych Powiatu,
  • prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości,
  • organizowanie i nadzór nad obiegiem dokumentów finansowo-księgowych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i ich przeszacowań.