Wersja do druku

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 Pani Mariola Grużewska - naczelnik wydziału tel. 086-273-84-75 


Zakres Działań Wydziału:

  • kształtowanie polityki proekologicznej,
  • ochrona wód,
  • ochrona przyrody,
  • ochrona powierzchni ziemi,
  • ochrona powietrza,
  • rolnictwo i leśnictwo,
  • zadania z zakresu selektywnej zbiórki odpadów.
  •