Wersja do druku

Wydział Architektoniczno - Budowlany

Pan Mariusz Mikielski - naczelnik wydziału tel.086-273-84-69

 

Zakres działań Wydziału:

  •     planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,
  •     realizacja inwestycji prowadzonych przez Powiat,
  •     remonty lokali i budynków powiatowych,
  •     współdziałanie z gminami przy kształtowaniu polityki przestrzennej w  powiecie,
  •     zatwierdzanie projektów budowlanych,
  •     wydawanie pozwoleń na budowę oraz nadzór nad procesem budowlanym,
  •     przyjmowanie do użytkowania obiektów oraz kontroli obiektów istniejących,
  •     wydawanie decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektów i terenów,
  •     wykonywanie innych zadań administracji architektoniczno - budowlanej,
  •     współdziałanie z organami nadzoru budowlanego.