Wersja do druku
 
 

Powiat grajewski położony jest w północno-zachodniej części województwa podlaskiego na terenie ,,Zielonych Płuc Polski” i  zajmuje powierzchnię 967,24 km2, którą zamieszkuje około 50 tys. osób. W jego skład wchodzą: miasto Grajewo, miasto i gmina Rajgród, miasto i gmina Szczuczyn oraz gminy: Grajewo, Radziłów i Wąsosz.
Głównym ośrodkiem przemysłowym powiatu jest miasto Grajewo, gdzie zlokalizowany jest przemysł drzewny. W Grajewie swoją siedzibę ma też jedna z największych w kraju spółdzielni mleczarskich. Na pozostałym obszarze powiatu dominuje rolnictwo, handel, usługi oraz agroturystyka.
            Przez powiat grajewski wiodą dwa ważne szlaki komunikacyjne: droga krajowa Nr 65 z  Białegostoku do Ełku i droga krajowa Nr 61 z Warszawy do Suwałk, które krzyżują się w Grajewie oraz linia kolejowa z Białegostoku do Olsztyna. 

Burzliwa i bogata historia pozostawiła na obszarze powiatu grajewskiego barwną mozaikę kulturową i obyczajową. Współobecne kultury i narodowości pozostawiły trwałe ślady w architekturze miast, bogactwie obiektów sakralnych i świeckich. Najcenniejszym zabytkiem architektonicznym jest zespół poklasztorny w stylu barokowym w miejscowości Szczuczyn. Klasztor ufundowany przez Jana  III Sobieskiego, jako wotum dziękczynne na pamiątkę zwycięstwa pod Wiedniem, wybudował Antoni Szczuka na przełomie XVII i      XVIII w. dla sprowadzonych przez niego Ojców Pijarów.
Ponadto, we wsi Niedźwiadna, położonej w gminie Szczuczyn, znajduje się późnogotycki kościół p.w. św. Stanisława B. M. wzniesiony około połowy XVI w., który jest najstarszym zabytkiem w powiecie i jako jedyny w województwie zachował się do dziś w
pierwotnym stanie.
Według legendy w podziemiach kościoła pokarmelickiego p.w. Nar
odzenia NMP w Wąsoszu znajduje się grobowiec Rzędziana, rycerza z ,,Potopu” H. Sienkiewicza. W Wąsoszu mieściła się także Karczma ,,Pokrzyk”, gdzie bił się Butrym z Kmicicem. 
           Rzeka Ełk, prawy dopływ Biebrzy, dzieli powiat grajewski na dwie c
zęści. Na południe od rzeki znajduje się większa część powiatu zajmująca północno-wschodnią część Wysoczyzny Kolneńskiej i część Kotliny Biebrzańskiej. Teren rozciągający się  na północ stanowi południową część Pojezierza Ełckiego. Część północna jest bardziej urozmaicona: występują tu łąki, torfowiska, bagna dolnego biegu Jegrzni i Ełku, dorodny las, malownicze i czyste jeziora: Rajgrodzkie, Dreństwo, Toczyłowskie oraz Mierucie. Jezioro Rajgrodzkie włączone jest do szlaku wodnego przebiegającego z Olecka do Augustowa. Bogata roślinność przybrzeżna, a zwłaszcza dorodne lasy sosnowe nad zbiornikiem głównym wytwarzają specyficzny mikroklimat. Czysta woda gwarantuje występowanie wielu gatunków ryb i ptactwa wodnego.
Część powiatu grajewskiego położona jest również w obrębie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny. Unikalne, w skali europejskiej, obszary bagienno –torfowe są naturalną ostoją łosia. Bogaty jest również świat ptaków cechujący się występowaniem wielu osobliwych ich gatunków w skali kraju i Europy.
Cennym obiektem
przyrodniczym powiatu grajewskiego jest jezioro Brajmura (Grajwy), położone w granicach administracyjnych miasta Grajewo. Otacza je rozległa strefa szuwaru trzcinowego. Jest jednym z dwóch miejsc (obok jeziora Tajno) w środkowym basenie Biebrzy, gdzie mają swoje perzowiska ptaki kaczkowate.
   Powiat grajewski oferuje wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu dzięki terenom Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz obecności jezior, które posiadają bogatą linię brzegową i tworzą wraz z łączącymi je rzekami malownicze szlaki turystyczne. Teren ten to jeden z ośrodków turystycznych Polski, na którym rozlokowane są liczne ośrodki wczasowe. Wyjątkowe walory przyrodnicze i turystyczne umożliwiają uprawianie różnorodnych form turystyki aktywnej m.in. wycieczek rowerowych, żeglarstwa, kajakarstwa, wędkarstwa, polowań, grzybobrania  oraz  agroturystyki.
        Malownicze położenie jezior  w bliskości sosnowych lasów sprawia, że powiat grajewski jest wspaniałym miejscem wypoczynku w ciszy i spokoju.